----KATEGORİ KONTROL---- Kategorisindeki Gençlikle İlgili Tüm Eserler

Bu kategoride 92 eser bulunmaktadır.
Eser Adı Yazar/Hazırlayan Yıl
Ebelik Öğrencilerinin İlk Klinik Deneyim Başlangıcı ve Sonunda Anksiyete ve Stres Düzeylerinin Belirlenmesi Yasemin Aydın Kartal, Saadet Yazıcı 2017
Öğretmen Adaylarının Öğrenme Yaklaşımları ile Kaygı Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Aytunga Oğuz, Gülçin Karakuş 2017
Türkiye’de Özel Yeteneklilerin Gelişimi Hangi Özellikler Açısından Sağlanmalı? Bir Paydaşlar Görüşü Çalışması M. Serdar Köksal, Derya Göğsu, Oktay Kılıç 2017
Üniversite Öğrencilerinde Bağlanma Stilleri ve Akademik Başarının Merhamet Üzerindeki Yordayıcı Etkisi İsa Yücel İşgör 2017
Genç Bireylerde Bireycilik ve Kolektivizm Ölçeği Geçerlik ve Güvenirlik Çalişmasi Hakkı Kahveci, Mustafa Sever 2016
11-14 Yaş Grubu Öğrencilerin Spora Katılım Motivasyonlarının Cinsiyetleri Açısından İncelenmesi Ali Aycan, Kadir Yıldız 2016
Biçimlendirici Değerlendirmenin Üniversite Öğrencilerinin Değerlendirme TercihleriÜzerindeki Etkisi Bir Ölçekleme Çalışması Celal Deha Doğan 2016
Gazi Üniversitesi Fransızca Öğretmenliği Bölümünde Öğrenim Gören Öğretmen Adaylarının Çeviri Dersine Yönelik Tutumları Perihan Yalçın, Ali Rıza Çay 2016
Gençlerin İhtiyaçlarına Bağlı Olarak Kampüs Açık Mekan Tasarımı Tuğba Düzenli, Sema Mumcu, Buket Özdemi̇r Işik 2016
İlk Gençlik Çağına Öyküler - 1 Selim İleri 2016
İnter Disipliner Yaklaşımla Gençliğin Umudu Toplumun Beklentileri Aylin Görgün Baran, Mehmet Çakır 2016
İşitme Yetersizliği Olan Öğrencilere Eldeli Toplama İşlemi Öğretiminde Nokta Belirleme Tekniğinin Etkililiği Mehtap Kot, Serdar Sönmez, Ahmet Yıkmış, Nurhan Cora İnce 2016
Kırgızistan’da Türkçe Öğrenen Öğrencilerin Bu Dili Öğrenme Nedenleri ve Türklük Bilincine Karşı Farkındalıkları Kadir Tuğ 2016
Kişilerarası Çatışmalar ve Yaşam Doyumu İlişkisi: Üniversite Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma Ömer Faruk Koçak 2016
Müzik Eğitimi Alan ve Almayan Lise Öğrencilerinin Saldırganlık Duüzeylerinin İncelenmesi Canan Çeşit 2016
Müzik Eğitimi Bölümü ve Konservatuvar Öğrencilerinin Sahne Performans Kaygısı Açısından Karşılaştırılması Pilot Çalışma Cemalettin Baydağ, Uğur Alpagut 2016
Okul Öncesi Öğretmen Adayları İle Diğer Alanlardaki Öğretmen Adaylarının Aile Katılımına Yönelik Tutumlarının Karşılaştırılması Fatma Yaşar Ekici 2016
Ortaokul 6 Sınıf Öğrencilerinin Dinleme Becerisi Farkındalıklarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi Kars İli Örneği Berna Ürün Karahan 2016
Ortaokul 7 Sınıf Öğrencilerinin Duygusal Zeka Düzeyleri ve Duygusal Zekaya İlişkin Görüşleri Meral Güven, Funda Çıray Özkara 2016
Öğrenci Hemşirelerin Kadın Sağlığı Ve Hastalıkları Hemşireliği Klinik Uygulamasına İlişkin Düşünce Ve Deneyimlerinin Cinsiyete Göre Karşılaştırılması Arzu Akpınar, Gamze Teskereci, Hatice Balcı Yangın 2016
Öğrenci Yarışmalarında Ödül İptalleri İntihal ve Etik Açalya Allmer 2016
Öğrencilerin Mesleki Olgunluk Düzeylerinin Cinsiyetlerine Göre Meta Analizi Serkan Altuntaş, Abdullah Atlı, Ali Kış 2016
Türkiye’deki Görme Engelliler ve Kaynaştırma Okullarında Öğrenim Gören Görme Engelli Öğrencilerin Yürüme Becerileri ve Postürün Değerlendirilmesi Banu Altunay Arslantekin, Esra Akı 2016
Üniversite Öğrenci ve Mezunları ile Yetişkinlerin Çoklu Zeka Alanları Açısından Değerlendirilmesi: Adana/Türkiye Örnekleminde Bir Çalışma Ayten İflazoğlu Saban, Dilek Işık, Bilge Kuşdemir Kayıran 2016
Üniversite Öğrencileri Gözüyle Yaşlılık Nasıl Algılanıyor? Yeliz Dinçer, Esra Usta, Serap Bulduk 2016
Üniversite Öğrencilerinin Oyun Oynama Alışkanlıklarının Uzamsal Becerilerine Etkisi Kürşat Volkan Özcan, Murat Akbay, Türkan Karakuş 2016
Ziraat Fakültesi Öğrencilerinin Ekolojik Dünya Görüşlerinin Belirlenmesi Bekir Demirtaş, Nuran Tapkı 2016
Gençlik Kategorisinin Görünmeyen Yüzü: Engelli Gençlik Ayşe Demir 2015
İlk Gençlik Çağına Öyküler - 2 Selim İleri 2015
Okullarda Sosyal Adalet Ölçeğinin Geliştirilmesi Hüseyin Karacan, Murat Bağlıbel, Recep Bindak 2015
Yaşlanma, Gençlik ve Göç Ekseninde Küresel Demografik Dönüşüm ve Refah Devleti Özgür Topkaya, Bünyamin Bacak, Gonca Gezer 2015
İlk Gençlik Çağına Öyküler - 3 Selim İleri 2014
Üniversite Öğrencilerinin Bazı Demografik Değişkenlerinin Yükleme Karmaşıklığı, Duygusal Zeka ve Akıcı Zeka Çerçevesinde İncelenmesi Hamdi Korkman, Mehmet Engin Deniz 2014
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Çoklu Zekâ Düzeylerinin Araştırılması (Kastamonu-Atatürk ve İstanbul Üniversitesi Örneği) Emre Belli, Pelin Ustaoğlu, Binnur Çelebi, Ali Gürbüz 2013
Bir Genç Kız Yetişiyor Esra Nuray Sezer 2013
Gençlik Düşü Ayhan Geçgin 2013
Genç Yetişkinlerde Yaşamın Anlamı Ruşen Yüksel 2012
İnsan Kaynakları Geliştirmede Çocuk/Genç Oyunlarının Etkililiği Üzerine Bir Araştırma Hatice Baysal 2012
Bir Üniversitelinin Not Defteri Akın Aksu 2011
Genç Sokaklarda Sessiz Çığlıklar Menekşe Nur Akkaya 2011
Kitlesel Katılımlı Çevrimiçi Rol Yapma (Mmorpg) Oyunlarının Ergenlerdeki Etkileri Üzerine Bir Bağımlılık Araştırması Uğur Gündüz 2011
Hepatit B ve Aşı Konusunda Üniversite Öğrencilerinin Bilgi, Tutum ve Davranışının Araştırılması Tunga Barçın 2010
Sınıf Öğretmenliği Son Sınıf Öğretmen Adaylarının Tükenmişlik Düzeylerinin İncelenmesi Songül Tümkaya, İlknur Çavuşoğlu 2010
Yenki Gençlik Nejat Tatlıdil 2010
Nasreddin Hoca, Ardılları, Umut ve Gençlik İlhan Gülek 2008
Duygusal Refah: Gençlerin Algılarının Kavramsal Analizi Emine Özmete, Ayşe Sezen Bayoğlu 2008
Gençliğin İzdüşümü Nilüfer Kuruyazıcı 2008
Pusula: Gençlerle İnsan Hakları Eğitimi Kılavuzu Patricia Brander 2008
Üniversite Gençliği ve İnternet Cevdet Özdemir 2008
Çocuklara ve Gençlere Shakespeare " Macbeth, Kral Lear, Pericles, Cymbeline " Charles Lamb 2006
İlköğretim Öğrencilerinde Davranış Problemleri ve Yordayan Değişkenler Necla Çimen Sertbaş 2006
Gençlerimiz ve Felsefe Tansu Bele 2005
Olmaya “Gençlik“ Cihanda... Hamza Aktan 2005
Üniversite Öğrencilerinin Ülkenin Geleceği Konusundaki Düşünceleri Abdurrahman Boran 2002
Dil ve Gençlik Agah Sırrı Levend, Bülent Başaran 2001
Loevinger'in Geliştirdiği Cümle Tamamlama Testinin Türk Ergen Grubuna Uygulanması Duygu Müderrisoğlu 2001
Üstün Yetenekli Çocuklar: Aileleri ve Sorunları Füsun Akarsu 2001
''Ben De İsterem'' Nurdan Gürbilek 1999
Lise Son Sınıf Öğrencilerinde, Kaygı ve Başarı Düzeyleri Arası İlişkinin Araştırılması, Kullanılan Ölçüm Yöntemlerinin Güvenirlik ve Geçerlik Çalışması M. Tuncay Sevinç 1999
Üniversiteye Hazırlık Kursuna Devam Eden Öğrencilerin Yetenek Algılarının ve İlgilerinin Bazı değişkenler Açısından İncelenmesi Yeşim Münevver Çetin 1999
Liderlik ve Liderler: Değişim Yolunda İyi Bir Öğrenci ve İyi Bir Öğretmen Tamer Keçecioğlu 1998
Bizim Duvar Yazıları 4: Ey Türk Gençliği N’aaber Sadi Köşk 1997
Gençlik Sevgidir Suna Tanaltan 1997
Gençlik Kozası Sezai Hazır 1996
Gençlik Evi Nuyan Sav 1995
Gençliğin Yanık Kokusu İsmail Karaahmetoğlu 1994
S. Ü. Tıp Fakültesi Psikiyatri Kliniğine 1986-1993 Yılları Arasında Başvuran Üniversite Öğrencilerinin Genel Değerlendirmesi Ali Savaş Çilli 1994
Genç Arkadaş Haluk Kırcı 1991
Gençlerde Denetim Odağı ve Ön Koşulları Binnur Yeşilyaprak 1990
Sonsuza Denk Genç Bob Dylan 1990
Beck Depresyon Envanteri'nin Üniversite Öğrencileri İçin Geçerliği, Güvenirliği Nesrin Hisli 1989
Üniversite Öğrencilerinin Bir Kesiminde Çalışma Alışkanlıkları ve Tutumları ile Depresyon Seviyelerinin İncelenmesi Betül Aydın 1989
Sen Misin Genç Dedikleri Yemen Ulus 1986
Anne Baba Tutumları Açısından Gençlik Sorunları Adnan Kulaksızoğlu 1985
Gençliğin Yarınsız Bugünü Semih Acar 1984
Dergilerin Gençlere Tanıdığı Olanaklar [Karikatür Alanında] Semih Balcıoğlu 1983
Gençlik ve Erk Serhan Bereket 1982
Dünya Gençliğini Saran Büyük Tehlike Fahrettin Kerim Gökay 1979
Çılgın Gençlik Richard Price 1975
Problemli Çocuklar ve Problem Sebepleri Cezmi Tahir Berktin 1972
Tuzağa Düşürülen Gençlik Jean-Paul Sartre 1969
Öğrencinin Hayat Koşulları Mehmet Ragıp 1968
Gençlik Bunalımları Ahmet Arpad 1968
Okul Psikolojisi Öğrenci Defteri Ziya Talat Çağıl 1964
Okul ve Hayat Grigori Petrof 1963
Çağdaş Medeniyet ve Yeni Nesiller Berke Verdar 1961
Öğrenci Zaman ve Hayat Şeridi Sadık Güneş, Mehmet Delikanlı 1960
Gençliğe Karşı Açılan Harp Necil Ulusay 1959
Orta Okul Çağındaki Çocukların Gelişmeleri Üzerinde Ana, Baba ve Öğretmenlerin Dikkat Etmeleri Gereken Bazı Bilgiler 1950
Kır Gezintileri ve Gençlik Kır Konakları Bedri Tahir Şaman 1937
Gençlik ve Hayat Musolini 1931
Üniversite Öğrencilerinin Fiziksel Aktivite Düzeyinin Tükenmişlik, Yaşam Doyum ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi Cansu Şahbaz Pirinççi, Emine Cihan, Necmiye Ün Yıldırım
RSS - ----KATEGORİ KONTROL---- beslemesine abone olun.