Gençlik ve Toplumsal Rol-Cinsiyet Kategorisindeki Gençlikle İlgili Tüm Eserler

Bu kategoride 166 eser bulunmaktadır.
Eser Adı Yazar/Hazırlayan Yıl
Kadın Üni̇versi̇te Öğrenci̇leri̇nde Toplumsal Ci̇nsi̇yet Rolü Stresi̇, Namus Anlayişi ve Toplumsal Ci̇nsi̇yet Rolü Tutumu Öznur Bayar, Özlem Haskan Avcı, Muharrem Koç 2017
Anne ve Babaların Eğitim Düzeyi ve Mesleki Statüleri ile Üniversite Öğrencilerinin Cinsiyetçilik ve Muhafazakârlığı Arasındaki İlişki Abdulkadir Kuzlak, Burcu Çuvaş, Nuray Sakallı-Uğurlu 2017
Bir Grup Ergenin Toplumsal Cinsiyet Algılarının Sosyodemografik Özelliklere Göre Değerlendirilmesi Aycan Kantoğlu 2017
Genç Erişkinlerin Erkek Hemşirelere Bakış Açısı Ayşe Burcu Akbulut Başçı, Gülay Yılmazel 2017
Gençlerin Evlilik ve Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Tutumları Hatice Yalçın, Emine Arslan Kılıçoğlu, Ayber Acar 2017
LGBTİ Öğrencileri Aile ve Okul Kıskacına Karşı Nasıl Korunmalı: Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Trans (LGBT) Öğrenciler ve Aileleri ile Çalışan Öğretmenler İçin Eğitim Broşürü Yasemin Şafak 2017
Toplumsal Cinsiyet Eğitiminin Ünıversite Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Rol Tutumları Üzerine Etkisi Ayşegül Özcan, Nimet Karataş, E.Ümit Seviğ 2017
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dersini Alan ve Almayan Üniversite Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Tutumları Nuray Egelioğlu Cetişli, Ekin Dila Top, Gülşen Işık 2017
Toplumsal Ci̇nsi̇yet Ve Di̇ndarlik: Üni̇versi̇te Öğrenci̇leri̇ Üzeri̇ne Ampi̇ri̇k Bi̇r Araştirma Harun Geçer, Saffet Kartopu, Hızır Hacıkeleşoğlu 2017
Türk Toplumunda Hegemonik Erkekliğin İnşasında Toplumsal Süreçlerin Rolü Dolunay Şenol, Sezgin Erdem 2017
Üniversite Öğrencilerinde Kadın Algısı Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması Nurettin Gülmez, Nejat İra, İhsan Yılmaz, Gözde Özenç İra 2017
Üniversite Öğrencilerinde Toplumsal Cinsiyet Algısının Toplumsal Cinsiyet Rolü ve Cinsiyet Değişkenlerine Göre İncelenmesi Erol Esen, Diğdem Müge Siyez, Yağmur Soylu, Gülce Demirgürz 2017
Üniversite Öğrencilerinin Psikolojik Dayanıklılık Düzeylerinin Toplumsal Cinsiyet Rollerine Kültürlerarası Duyarlılığa ve Risk Faktörlerine Göre Yordanması Suna Göksel Oflas 2017
Üniversite Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Rolleri ve Çatışma Çözme Stillerinin İncelenmesi Gülşen Büyükşahin Çevik 2017
Üniversite Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Tutumları Fatma Karasu, Aysun Göllüce, Elif Güvenç, Saliha Çelik 2017
Üniversite Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Tutumları ve Şiddet Davranışları Tuba Uçar, Yeşim Aksoy Derya, Tuba Karaaslan, Özgül Akbaş Tunç 2017
Türkiye'de Cinsel Yönelim veya Cinsiyet Kimliği Temelinde Ayrımcılığın İzlenmesi Raporu Umut Güner, Pelin Kalkan, Yasemin Öz, Elif Ceylan Özsoy, Fırat Söyle 2011
Anne Babalar İçin Gençlerde Homoseksüelliği Önleme Rehberi Joseph Nicolosi, Linda Ames Nicolosi 2011
Cinsel Gelişim Bozukluklarının Psikiyatrik Değerlendirilmesi Şaziye Senem Başgül, Ayla Güven, Pınar İşgüven, Metin Yıldız, Heves Kırmızıbebek, Nurcan Cebeci, Hamit Okur 2011
Dindar Ailelerin Çocuklarında Karşı Cins Arkadaşlık Algısı: Lise Son Sınıf Öğrencisi Gençler Üzerine Bir Araştırma Muhammed Bahaddin Koç 2011
Ergenlikte Cinsel Kimliğin Gelişimi ve Kaygılar Behiye Alyanak 2011
Sosyal Hizmet Öğrencilerinin Eşcinselliğe Yönelik Tutumları: Bir Atölye Eğitiminin Etkileri Veli Duyan, Tarık Tuncay, Çağrı Sevin, Ercüment Er 2011
Sosyal Hizmet Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Hakkındaki Görüşleri: Bir Niteliksel Araştırma Özlem Cankurtaran Öntaş, Sema Buz, Burcu Hatiboğlu, Aslıhan Burcu Öztürk 2011
Türkiye'de Gençlerin Cinsel Yönelimlere İlişkin Sosyal Temsilcileri Umut Şah 2011
Üniversite Öğrencilerinde Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Algılar ve Psikolojik İyi Oluş Fatma Arıcı 2011
Cinsiyet Faktörünün Ortaokul 5 ve 6 Sınıf Öğrencilerinin Sosyal Olgunluk Düzeyine Etkisi Erdal Akpınar, Yusuf Yıldırım 2016
Üniversite Öğrencilerinin Cinsiyet Rolleri Tutumları ve Atılganlık Düzeylerinin Bazı Demografik Özelliklere Göre İncelenmesi Levent Yaycı, İhsan Düşmez 2016
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarındaki Öğrencilerin Liderlik Özelliklerinin Cinsiyet Değişkenine Göre İncelenmesi Recep Aydın, Taner Bozkuş, Murat Kul 2016
Bir Tıp Fakültesi Birinci Sınıf Öğrencilerinde Toplumsal Cinsiyet Algı Düzeyi ve İlişkili Faktörlerin Değerlendirilmesi Zeynep Sedef Varol, Meltem Çiçeklioğlu, Şafak Taner 2016
Çocuk Gelişimi Bölümü Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Rolü Tutumlarının İncelenmesi İhsan Düşmez 2016
Hemşireliğin Geleceği Mesleğin Cinsiyetsizleşmesini Vadediyor Mu? Erkek ve Kadın Hemşirelik Öğrencilerinin Meslek ve Toplumsal Cinsiyeti İlişkilendirme Eğilimlerinin Sosyolojik Analizi Temmuz Gönç 2016
Hemşirelik Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Tutumları Meryem Aydın, Ebru Özen Bekar, Şerife Yılmaz Gören, Mehmet Ali Sungur 2016
İlköğretim Öğrencilerinin Cinsiyet Değişkenine Göre Değerlere Ulaşma Düzeyleri İhsan Ünlü, Özge Metin 2016
Lise Öğrencilerinde Kariyer Denetim Odağını Yordayan Değişkenler Olarak Toplumsal Cinsiyet ve Ebeveyne Bağlanma Seçi̇l Seymenler, Diğdem Müge Siyez 2016
Öğrencilerin Toplumsal Cinsiyet Rolleri ve İlişkili Faktörler Aysun Güzel 2016
Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Cinsiyet Rolleri, Toplumsal Cinsiyet Algısı ve Şiddet Eğilimleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Arzu Kul Uçtu, Nazan Karahan 2016
Türkiye'de Erkek Olmak: Üniversite Öğrencilerinin Yaşadıkları Zorluklar Özlem Haskan Avcı, Öznur Bayar, Muharrem Koç, Erdi Yüce 2016
Üniversite Öğrencilerinde Erkek Hemşire Algısı Aynur Arslan, Seval Ağaçdiken Alkan 2016
Üniversite Öğrencilerinde Kariyer İyimserliği ve Uyumluluğu ile Toplumsal Cinsiyet Arasındaki İlişki Diğdem Müge Siyez, Özlem Belkıs 2016
Üniversite Öğrencilerinin Benlik Saygısı ve Toplumsal Cinsiyet Tutumlarının Flört Şiddetine Yönelik Tutumlarına Etkisi Sevda Yıldırım 2016
Üniversite Öğrencilerinin Cinsiyet ve Toplumsal Cinsiyet Rollerine Göre Bağlanma Biçimlerinin İncelenmesi Öner Çelikkaleli, Raşit Avcı 2016
Üniversite Öğrencilerinin Cinsiyet ve Toplumsal Cinsiyet Rollerine göre İlişkilerle İlgili Bilişsel Çarpıtma, Psikolojik Dayanıklılık ve Duygusal Yetkinlik İnancı Öner Çelikkaleli, Sinem Kaya 2016
Üniversite Öğrencilerinin Erkeklik Rolleri Algısının Farklı Değişkenlere Göre Değerlendirilmesi: Bitlis Eren Üniversitesi Örneği Hüseyin Nihat Güneş 2016
Üniversite Öğrencilerinin Öz-Yeterlilik Düzeyi ile Toplumsal Cinsiyet Algısı İlişkisi: Beyşehir Örneği Funda Özpulat 2016
Üniversite Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Bakış Açıları Ayten Dinç, Cüneyt Çalışkan 2016
Üniversite Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Tutumlarının Çok Değişkenli İstatistiksel Tekniklerle Analizi Bilge Başçı, Selay Giray 2016
Üniversite Yönetiminde Kadınların Eksik Temsili Üzerinde Toplumsal Cinsiyet İlişkilerinin Rolü Strap Suğur, İncilay Cangöz 2016
Üniversitesi Öğrencilerinin Homofobi Düzeylerinin Cinsiyet Ve Cinsiyet Rolleri Açısından Incelenmesi İsmail Sanberk, Metehan Çelik, Mehmet Gök 2016
Reklamlarda Temsil Edilen Kadın Bedeni Türlerine Üniversiteli Gençlerin Bakışı: Amasya Üniversitesi Örneği Hasret Aktaş, Mihrican Tepe 2015
Ailede Kadına Yönelik Şiddeti Meşru Görme, Cinsiyetçilik, Öznel İyi Oluş: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Çalışma Mahmut Bızancır 2014
Cinsiyete ve Ait Olma Düzeylerine Göre Üniversite Öğrencilerinin Geleceğe Yönelik Tutumları Melike Koçyiğit 2014
Çelişik Duygularda Toplumsal Cinsiyet Ayrımcılığı Sorgusu: Üniversite Gençliğinin Cinsiyet Algısına Dair Bir Araştırma Duygu Alptekin 2014
Ergenlerde Cinsel Kimlik ve Yönelim Sorunlarında Değerlendirme ve İzlem: Dört Kız Olgu Saniye Korkmaz Çetin, Çiğdem Yektaş, Tezan Bildik, Meryem Dalkılıç, Müge Tamar 2014
İktidar Olma Sürecinde Erkeklerin Erkeklikle İmtihanı Şahinde Yavuz 2014
Justification Of Domestic Violence Against Teenage Girls In Turkey (Türkiye'de Genç Kızlara Yönelik Aileiçi Şiddeti Meşrulaştırılması) Özlem Ersan 2014
Kız-Erkek Öğrencilerin Doğum Klinik Uygulamasının İlk Gün ve Son Gün Stres Durumlarının Değerlendirilmesi Dilek Coşkuner Potur, Nevin Çıtak Bilgin 2014
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Bağlamında Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitimi Ders Kitabına Yönelik Bir İnceleme ve Bu Konuya İlişkin Öğrenci Algılarının Belirlenmesi Nurdan Kalaycı, Fahriye Hayırsever 2014
Toplumsal Cinsiyet Konu(şma)ları: Gençleri Etkileyen Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddet Hakkında Bir Kılavuz Nurhan Yentürk, Devin Bahçeci 2014
Türkiye’de Üniversite Öğrencilerinin Kadına İlişkin “Namus” Algısı Elif Gürsoy, Hediye Arslan Özkan 2014
Üniversite Öğrencilerinin Halk İnanışlarının Cinsiyet ve Kontrol Odağıyla İlişkisi Hikmet Yazıcı 2014
Üniversite Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Rolüne Yönelik Görüşleri Rukuye Aylaz, Gülsen Güneş, Özge Uzun, Süheyla Ünal 2014
Kadın Çalışmaları Öğrencisi Olmak Satı Atakul 2013
Adolesan Yaş Grubunda Jinekomastinin Beden Algısı ve Cinsel Kimlik Üzerine Etkisinin Araştırılması Saliha Esenboğa 2013
Ergenlerin Karşılıklı Konuşmalarında Toplumsal Cinsiyet Kuruluşu Mercan Atakan, Göklem Tekdemir Yurtdaş 2013
Genç Kızların Gizli Yaşamı Eve Ensler 2013
İletişim Fakültesi Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Farkındalığı ve Cinsiyetçi Şiddetle İlgili Görüşleri İncilay Cangöz 2013
İşletme Bölümü Öğrencilerinin İletişim Becerilerinin Cinsiyet Rolleri Bağlamında İncelenmesi Alparslan Şahin Görmüş, Serdar Aydın, Gülfiz Ergin 2013
Metropol Dışı Üniversite Öğrencilerin Gözünden Metropolleşen Taşra, Kadın Erkek İlişkileri ve Lbgt Öğrencilerin Örgütlenme Deneyimleri Ali Çağlar Deniz 2013
Toplumsal Değişim Sürecinde Din Ve Toplumsal Cinsiyet Lise Gençliği Üzerine Sosyolojik Bir Araştırma Harun Tunç 2013
Türkiye’de Erkeklik İnşasının Bedensel ve Toplumsal Aşamaları Atilla Barutçu 2013
Türkiye’de Hegemonik Erkekliği Aramak Cenk Özbay 2013
Üniversite Öğrencilerinde Beden İmajının Yordayıcıları Olarak Bağlanma Stilleri ve Toplumsal Cinsiyet Rolleri Nermin Arslangiray 2013
Üniversite Öğrencilerinde Cinsiyetsizleşme Şeyma Karatepe 2013
Üniversite Öğrencilerinde Toplumsal Cinsiyet Algısının Oluşmasında Geleneksel Kimliğin Rolü: Iğdır Üniversitesi Örneği Suzan Moç 2013
Üniversite Öğrencilerinin Flört Şiddetine Yönelik Tutumları, Toplumsal Cinsiyetçilik ve Narsisistik Kişilik Özellikleri Arasındaki İlişki Ahmet Yumuşak 2013
Üniversite Öğrencilerinin Şiddet Eğilimlerinin ve Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Tutumlarının İncelenmesi Semanur Kodan Çetinkaya 2013
Üniversite Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Tutumları Ve Romantik İlişkilerde Akılcı Olmayan İnançları Duygu Çavdar 2013
Üniversite Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Tutumları ve Yaşam Değerleri İlişkisi Burcu Öngen, Serpil Aytaç 2013
Üniversite Öğrencilerinin Kadına Yönelik Şiddet Hakkındaki Görüşlerinin, Deneyimlerinin Bazı Değişkenler ve Yaşam Doyumu ile İlişkisi (DEÜ Buca Eğitim Fakültesi Örneği) Zekavet Kabasakal, Alev Girli 2012
Çağdaş Gençlerde Cinsiyet Ayrımcılığının Oluşumu Vafa Nagiyeva 2012
Gençliğin O Yakıcı Mevsimi'nde Bir Özne Olarak Kadın Serbar Sevgi Arpa 2012
Kadın/Erkek Olma Süreçleri İle İlgili Yaklaşımlar:İstanbul Anadolu Yakasında Bulunan Ve Farklı Özelliklere Sahip Liselerde Yapılan Niteliksel Çalışma, 2011 Sema Öztürk 2012
Kadınların Öznel Kimliklerini İnşa Etme Sürecinde Aile İçi Kültürel Söylemler: Genç Kızlar Üzerine Bir Araştırma Gül Aktaş 2012
Toplumsal Cinsiyet Eğitiminin Üniversite Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Rol Tutumları Üzerine Etkisi Ayşegül Özcan 2012
Üç Kuşak Kadının Cinsiyet Rolleri Elif Kadılar 2012
Üniversite Öğrencilerinin Sportif Aktivitelerde Bulunma Tercihlerinin Bazı Psiko-Sosyal Değişkenler Açısından İncelenmesi Öner Gülbahçe 2011
Ergenlikte Başlayan Cinsel Kimlik Bozukluğu: Bir Olgu Sunumu Mehmet Fatih Ceylan, Esra Güney, Elvan İşeri, Şahnur Şener 2010
Gençlerde Kişilik Bozuklukları ve Cinsel Yönelim Gülden Nazlı Yeşiler 2010
The Construction of Masculine Self Among Youth in Turkey (Türk Gençleri Arasında Erkek Benliğinin İnşası) Anıl Özge Üstünel 2010
Türkiye'de Erkekliğin Kurgulanışında Askerliğin Yeri Fatma Oya Aktaş 2010
Üniversite Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Algısı: Hacettepe Üniversitesi Mühendislik ve Edebiyat Fakültesi Örneği Elif Aydın 2010
Ergenlikte Kimlik Bocalaması Belirtisi Olarak Görülen Eşcinsel Davranışlar: Olgu Sunumu Ömer Faruk Akça, Bedriye Öncü, Emine Zinnur Kılıç, Saynur Canat 2009
Genç Kadınların Toplumsal Cinsiyet Eğitimi Rehberi Aysun Sayın 2009
İktidar ve Direniş Bağlamında Toplumsal Cinsiyet: Bir Okul Etnografisi Fevziye Sayılan, Alev Özkazanç 2009
Lise Eğitimine Devam Eden Kırsal Gençlik ve Toplumsal Cinsiyet: Adana İli Örneği Gülhan Gülbasar Şire 2009
Sporda Homofobi: Erkek Ve Kadin Üniversite Öğrencilerinin Eşcinsel Sporculara Karşi Tutumlarinin Karşilaştirilmasi Leyla Saraç, Zeynep Ebem Rahim 2009
Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Gençlerin Şiddet Davranışları Uçansu Zeynep Demirkan 2009
Türkiye'deki Gençlerin Cinsel Yönelimlere İlişkin Sosyal Temsilleri ve Homofobi Umut Şah 2009
Üniversite Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Görüşleri Duygu Vefikuluçay Yılmaz, Simge Zeyneloğlu, Semra Kocaöz, Sezer Kısa, Lale Taşkın, Kafiye Eroğlu 2009
Üniversite Son Sınıf Öğrencilerinin Kadına İlişkin “Namus” Anlayışı ile İlgili Tutumları (Ankara Örneklemi) Elif Gürsoy 2009

Sayfalar

RSS - Gençlik ve Toplumsal Rol-Cinsiyet beslemesine abone olun.