Gençlik ve Siyaset-Siyasal Tutum/ İdeoloji/ Sivil Toplum Kategorisindeki Gençlikle İlgili Tüm Eserler

Bu kategoride 480 eser bulunmaktadır.
Eser Adı Yazar/Hazırlayan Yıl
15 Temmuz Darbe Girişiminin Üniversite Öğrencilerinin Müslüman Algısı Üzerindeki Etkileri Zeynep Özcan, Mebrure Doğan 2017
2017 Referandumunda Genç Seçmenlerin Siyasal Tercihlerine İlişkin Bir İnceleme: Fırat Üniversitesi Örneği Adem Doğan 2017
Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğrencilerinin Avrupa Birliği Algısı Erhan Akdemir 2017
Gençlerin Avrupa Birliği’ne Bakışı Üzerine Bir Araştırma Selçuk Üniversitesi Örneği Mustafa İnce, Mevlüt Can Koçak 2017
Gençlerin Siyaset Gündemi Konularına Yaklaşımı ve Medya Kullanım Alışkanlıklarının Belirlenmesi: 15 Temmuz Darbe Girişimi Örnek Olayı Yavuz Bayram 2017
Kitle İletişim Araçlarının Genç Seçmenlerin Siyasi Tercihleri Üzerindeki Etkisi Mustafa Alp 2017
Muhalefet Süreci Bağlamında Gençlerde Din ve Sivil İtaatsizlik Üniversite Öğrencileri Üzerine Sosyolojik Bir Araştırma Fatma Odabaşı 2017
Ortaokul Öğrencilerinin Küresel Sorunlara Karşı Gösterdikleri Duyarlılıklar Şule Egüz, Cemil Öztürk, Alper Kesten 2017
Öngörüden Gerçeğe: 15 Temmuz Askeri Darbe Girişiminde Gençlik Sevda Gülşah Yıldırım, Eren Yürüdür 2017
Siyasal Bilgilenmede İnternetin Rolü ve Etkinliği: Necmettin Erbakan ve Selçuk Üniversitesi Örneği Mevlüt Can Koçak 2017
Siyasi Parti Liderlerinin Sosyal Medya Kullanımının Genç Seçmenler İçin Önemi: Süleyman Demirel Üniversitesi Öğrencileri Üzerinde Bir Uygulama Sonay Zeki Aydın, Sunay Gülsoy 2017
Türk Gençliği İbrahim Sarı 2017
Türkiye'de Üniversite Gençliğinin Siyasal Katılım Durumu: Dumlupınar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama Yağmur Becel 2017
Türkiye’de Öğrenim Gören Uluslararası Öğrencilerin 15 Temmuz Darbe Girişimi Hakkındaki Görüşleri Eray Eğmir, Halit Çelik 2017
Üniversite Öğrencilerinde Dindarlık ile Siyasal Katılma İlişkisi Üzerine Bir İnceleme: Bülent Ecevit Üniversitesi Örneği Hüseyin Çavuşoğlu, Tuğçe Bayram 2017
Üniversite Öğrencilerinin 15 Temmuz Algısında Medyanın Rolü: Bir Bilişsel Uyum (suzluk) Örneği Mustafa Sami Mencet 2017
Üniversite Öğrencilerinin 16 Nisan 2017 Referandum Algısına Yönelik Bir İnceleme: Bülent Ecevit Üniversitesi Örneği Hüseyin Çavuşoğlu 2017
Üniversite Öğrencilerinin Demokrasi Kavramı ile İlgili Sınıflama Davranışlarının Değerlendirilmesi Mükerrem Akbulut Taş, Mahinur Coşkun 2017
Üniversite Öğrencilerinin Siyasal Katılım Seviyesi: Kilis 7 Aralık Üniversitesi Örneği Ali Fuat Gökçe, İlbey Özdemirci, İbrahim Halil Ceylan 2017
Üniversite Öğrencilerinin Siyasal ve Toplumsal Gündeme İlişkin Görüşlerini Paylaşmada Yararlandıkları İletişim Kanalları Murat Keçe, Erkan Dinç 2017
Üniversite Öğrencilerinin Vatanseverlik Tutumları ile Benlik Kurguları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Latife Kabaklı Çimen 2017
12 Eylül 2010 Referandumu ve Referandum Sürecinin Üniversite Öğrencileri Tarafından Algılanmasına İlişkin Bir Araştırma: Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Örneği Şeniz Anbarlı Bozatay 2011
Bilişim Teknolojileriyle Örgütlenen Gençlik Hareketleri ve Yeni Bir Siyaset Arayışı Demet Lüküslü 2011
Burada Mutlu Değilim: "Gençler Bildiğiniz Gibi Değil" Jale Sancak 2011
Denetim Odağı ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı İlişkisi: Üniversite Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma Ali Rıza Terzi 2011
Gençlik Üzerine Vladimir Ilyiç Lenin, Josef Stalin 2011
Gençlik, Bilgi Toplumu, Yönetişim, Sansür ve Türkiye Özgür Uçkan 2011
Neo-Liberal İktidar Tarzı ve Birey İnşası: 1980 Sonrası Türkiye'de Üniversite Gençliği Örneği Günce Sabah Eryılmaz 2011
Politik Bir Gençlik Kuşağı: Post 80 Alevi Gençliği Fazilet Ahu Özmen 2011
Politik Pazarlamada Tutundurma Faaliyetlerinin Üniversite Öğrencileri Tarafından Algılayışları Ahmet Çatlı 2011
Türkiye'nin Dış Politikası Bağlamında Ortadoğu'ya Yönelik Tutumlar: Üniversite Öğrencilerinin Algıları Hakkında Bir Alan Tartışması Sabri Çiftçi, Fatih Ertugay 2011
Türkiye’de Gençliğin İnternet Üzerinden Katılımı Özelinde Genç Siyasallığı ve Müzakereci Demokrasi Sezgin Çebi, Yelda Şahin Akıllı 2011
Üniversite Gençliği “Sosyal Adalet”ten Ne Anlıyor? Sosyal Adalet İlkelerinin Sosyal Adalet Algısı Üzerindeki Etkisi Filiz Yıldırım 2011
Üniversite Öğrencilerinin Sivil Toplum Algılamaları Mehmet Şahin 2011
Yeni Eserler: Osmanlı Genç Dernekleri-Muallim'in Tevfik Fikret'in Büyük Ruhuna İthaf Olunan Nüshası 1911
Çanakkale Zaferi’nin 100. Yılında Öne Çıkan Değerler: Ortaokul Öğrencileri Üzerinde Nitel Bir Araştırma Aydan Ustaoğlu Çelik, Mehmet Ali Çakmak 2016
Doğu Emekçileri Komünist Üniversitesi ve Burada Okuyan Türk Öğrenciler Hakkında Bir Rapor İhsan Çomak 2016
Ergen Siyaseti Rüzgar Vahit Sağnak 2016
Ev'den Sokak'a, Okul'dan Eylem'e Son Çocuk Sömürge: YDG-H Gençliği Adem Palabıyık 2016
Genç Bilgi Siyaset Süleyman İnan 2016
Gençlik Siyaset ve Mizah Öznur Yaşar 2016
Gençlik Üzerine Yazılar Ernesto Che Guevara 2016
Kültürün Siyasal Simge ve Semboller Üzerine Etkisi: Çanakkale Merkez İlçe Siyasal Partiler Gençlik Kolları Örneği Yunus Güler 2016
Siyasal Bilgilenmede Medyanın Rolü ve Etkinliği Üniversite Öğrencileri Araştırması Şükrü Balcı, Zülfikar Damlapınar, Tuğçe Esin Pınarbaşı, Fatma Kübra Astam 2016
Sosyal Girişimciliğin Genç Aktörleri: Üniversite Öğrenci Toplulukları Örneği Yeliz Mohan Bursalı, İbrahim Aksel 2016
Sosyal Medyanın Bir Siyasal İletişim Aracı Olarak Kullanımı Adnan Menderes Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma Mustafa Özgür Seçim 2016
Sosyal Medyanın Üniversite Öğrencilerinin Siyasal Katılım Davranışlarına Etkisi Kemal Elciyar 2016
Türkiye'de Resmi Gönüllülüğün Düşük Olma Nedenleri: Üniversite Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma Zeynep Susuzlu 2016
Türkiye'deki Üniversite Öğrencilerinin Sivil Katılım Düzeyleri: Bir Devlet Üniversitesi Örneği Sibel Akın, Ömer Çalışkan, Cennet Engin Demir 2016
Türkiye’deki Üniversite Öğrencilerinin Zihnindeki Avrupa Algısının Güç Yönünden Analizi Nihal Kırkpınar Özsoy 2016
Üniversite Gençliğinin TSK'ya Güveni ve Bilgi Kaynakları Gülsün Kılıç Akın 2016
Üniversite Öğrencilerinin Türk Dünyasi Coğrafyasına İlişkin Farkındalık Düzeylerinin Belirlenmesi Erhan Topal, Adem Sezer 2016
Üniversite Öğrencilerinin Vatan Algısı ve Geçmişe Dönük Değişimi Taner Çifçi, Yurdal Dikmenli 2016
Üniversite Öğrencilerinin Vatandaşlık Algısının Belirlenmesi İbrahim Demirbaş 2016
Vatanseverlik Değerine İlişkin Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Görüşlerinin İncelenmesi Emine Karasu Avcı, Bilgin Ünal İbret 2016
Vergi Bilinci ve Vergi Ahlakı; Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Lise ve Ön Lisan Öğrencileri Üzerinde Nitel Bir Çalışma Sultan Erge 2016
Vergi Bilincinin Oluşumunda Eğitimin Rolü İlköğretim Öğrencileriyle Amprik Bir Çalışma İhsan Cemil Demir, İsmail Ciğerci 2016
Yerel Seçimlerde Genç Seçmenlerin Siyasal Davranışlarına İlişkin Bir İnceleme: Bülent Ecevit Üniversitesi Örneği Hüseyin Çavuşoğlu, Mehmet Pekkaya 2016
"Gençler Birçok Şeyi yazıyorlar. Kendilerine Roller, Bir Slogan Belirliyorlar": 19 Ocak Kuşağı ve Bellek Talepleri Öndercan Muti 2015
“Peri” 17’ler Dersim’den Kırsala Liseli Gençlerin Hikâyesi Ozan Munzur 2015
Akıncılar ve Ak-Gençlik'ten AKP'ye Turhan Feyizoğlu 2015
Atatürk Üniversitesi'nde Okuyan Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Türkiye'nin Siyasi Yapısı Hakkındaki Görüşleri Patıgulı Mumınjıang 2015
Bir Genç Kızın Hayalleri Alihan İren 2015
Galatasaray Liseli Sıradışı Hayatlar Oktay Aras 2015
Gençlerin Sivil Toplum Kuruluşlarındaki Gönüllülük Faaliyetleri ve Gönüllülük Algısı: Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) Örneği Aslı Yönten Balaban, İnci Çoban İnce 2015
İttihat ve Terakki Fırkası’nın Paramiliter Gençlik Kuruluşları Erol Akcan 2015
Mücadele Alanı Olarak Parti Gençlik Kolları AKP Gençlik Kolları ve Ülkü Ocakları’nda “Gençlik'' Birol Caymaz 2015
Siyasal Toplumsallaşma ve Gençlik Mahmut Hakkı Akın 2015
Siyasi Partilerde Genç Seçmen Memnuniyetinin Parti Sadakatine Etkisi: Keçiören İlçesi Örneği Süleyman Yücel Özer 2015
Türkiye'de Siyasî Partilerin Gençlik Kollarında ve Bağlı Yan Kuruluşlarında Faaliyet Gösteren Gençlerin Siyasî Katılımlarına İlişkin Algıları Onur Yerlikaya Şaşmaz 2015
Türkiye’de Gençlik Miti-1980 Sonrası Türkiye Gençliği Demet Lüküslü 2015
Türkiye’de Gençlik ve Gönüllülük Çalışmaları Literatürü Üzerine Bir Değerlendirme Ahmet Üzmez 2015
Türkiye’de Sosyal Medyanın Siyasi Katılıma Etkileri Gülüm Şener, Perrin Emre Öğün, Fatih Akyıldız 2015
Üniversite Öğrencilerinde Sivil Katılım Davranışının Özgecilik ve Atılganlık Bağlamında İncelenmesi Halil Ekşi, Hacer Yalçınlaş, Enver Ulaş 2015
2071 Çocuk ve Gençlik Açılımı Fehmi Demirbağ 2014
3. Arap Türk Sosyal Bilimler Kongresi: Devlet, Adalet ve Gençlik Yasin Aktay, Birol Akgün, Ahmet Uysal, Faouzi Bendridi 2014
Genç İnsanlar ve Alter-Küreselleşme: Hayal Kırıklığından Yeni Bir Siyasi Katılım Kültürüne Doğru Geoffrey Pleyers 2014
Gençlerin Siyasi Katılımı Volkan Yılmaz, Devin Bahçeci 2014
Gençlik ve Siyasal Katılım: Dicle Üniversitesi Örneği Mehmet Mazhar Yıldız 2014
Gezi Eylemlerini ve Gençliğini Anlamak! Kadir Canatan 2014
Hemşirelik Öğrencilerinin Mesleki Dernekler Hakkındaki Farkındalıklarının Belirlenmesi Sibel Küçükoğlu, Ayda Çelebioğlu, Arzu Miroğlu, Gözde Çağlar, Neslihan Bağcı 2014
Meclisin Gençlik Söylemi 1930-1990 Laden Yurttagüler 2014
PKK/KCK'nın Militan Temininde Gençlik Yapılanmasının Rolü Ragıp Sayar 2014
Polis Okulu Öğrencilerinin Adil Dünya İnancı, Otoriterlik, Sistemi Meşrulaştırma, Vatanseverlik ve İnsan Hakları Tutumlarının İncelenmesi Papatya Çetinalp Şahin 2014
Politik Pazarlama ve Politik Pazarlama Uygulamalarına Yönelik Eğilimler: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama Emine Yılmaz 2014
Siyasetin Öznesi Ak Gençlik Hasan Sarı 2014
Turancılık Milli Değerler ve Gençlik Hüseyin Nihal Atsız 2014
Türkiye'de Gençlerin Katılımı Konda Araştırma Ve Danışmanlık 2014
Türkiye’de Gençler ve Siyasi Katılım: Sosyo-Ekonomik Statü Fark Yaratıyor Mu? Volkan Yılmaz, Burcu Oy 2014
Üniversite Gençliğinde Avrupa Birliği Algısı: Marmara Üniversitesi 2004 ve 2014 Anketlerinin Bir Değerlendirmesi Emirhan Göral 2014
Yerinde Duramamak: "Apolitik" Üst-Orta Sınıf Gençlerin Gözünden Gezi ve Sokak Siyaseti Mert Arslanalp 2014
Yüksek Din Eğitimi Öğrencilerinin Demokratik Tutumları Üzerine Bir İnceleme Bayramali Nazıroğlu, Mustafa Çetin 2014
Sosyal Adalete İlişkin Üniversite Öğrencilerinin Görüşleri Sevda Aslan, Fikret Gülaçtı 2013
Üniversitede Rejime Uyumlu Kuşaklar Yetiştiriliyor Serdar M. Değirmencioğlu 2013
12 Eylül Filmleri ve Üniversite Gençliği: Politik Söylemler Bağlamında 12 Eylül Filmlerinin Alımlanması Çağla Sarı Karabağ 2013
12 Eylül'ün Gençlik Restorasyonu: Atatürk ve Gerçek İsimli Kitabın Bir Değerlendirilmesi Cihan Erdal 2013
60'lı Yılları Gençlik Kategorisi Üzerinden Okumak: Modernist Söylemin Savunucusu ve Aktörü Olarak Gençlik Demet Lüküslü 2013
Economic Expctations of Turkish Youth from EU Membership (Türk Gençleri'nin AB Üyeliğinden Ekonomik Beklentileri) Efehan Danışman 2013
Eğitim, Sivil Toplum ve Siyaset Üçgeninde Gençlik ve Çevre Barış Gençer Baykan 2013
Engelli Gençlerin Yurttaşlık Sınavı: "Müstakbel" Yurttaşlık ve Hudutları Tolga Tezcan 2013

Sayfalar

RSS - Gençlik ve Siyaset-Siyasal Tutum/ İdeoloji/ Sivil Toplum beslemesine abone olun.