--- Gençlik ve Psikolojik-Fizyolojik Rahatsızlıklar/ Beden Sağlığı/ Öznel İyi Oluş/ Psikolojik Danışma-Tedavi-Terapi Kategorisindeki Gençlikle İlgili Tüm Eserler

Bu kategoride 1566 eser bulunmaktadır.
Eser Adı Yazar/Hazırlayan Yıl
Gençlik Hıfzıssıhhası​ Faik Rüşti 1894
Gençlik Hıfzıssıhhası​ Faik Rüşti 1894
Gençlik Hıfzıssıhhası​ Faik Rüşti 1894
Gençlik Hıfzıssıhhası​ Faik Rüşti 1894
Gençlik Hıfzıssıhhası​ Faik Rüşti 1894
Gençlik Hıfzıssıhhası​ Faik Rüşti 1894
Gençlik Hıfzıssıhhası​ Faik Rüşti 1894
Gençlik Hıfzıssıhhası​ Faiik Rüşti 1894
Genç Erişkinlikte Başlayan Obezitenin Metabolik Parametrelere Etkisi Pınar Keleş, Şule Temizkan, Ayşenur Özderya, Sevil Uygun İlikhan, Ekrem Orbay 2017
Üniversite Öğrencilerinde Düzenli Kahvaltı Tüketimi ile Antropometrik Ölçümler Arasındaki İlişki Neslihan Çelik, Zeynep Caferoğlu, Selçuk Korkmaz 2017
Üniversite Öğrencilerinde Umut ve Psikolojik İyi Oluş Arasındaki İlişkide Yaşam Amacının Aracı Rolü Fulya Cenkseven Önder, Gamze Mukba 2017
16-21 Yaş Arası Elit Düzeydeki Takımların Genç Futbolcularının Duygusal Zekâ Düzeylerinin İncelenmesi Yusuf Soylu, Sinan Ayan, Melih Nuri Salman 2017
6. Sınıf Öğrencilerinin Okul Tükenmişliği ile Baş Etmede Çözüm Odaklı Grupla Psikolojik Danışmanın Etkisi Pervin Nedim Bal, Casim Kaya 2017
Afetlerin Çocuk ve Ergenler Üzerindeki Etkileri ve Müdahale Yaklaşımları Ilgın Gökler Danışman 2017
Akreditasyon Algısı (AA) Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması Çetin Semerci 2017
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemindeki Öğrencilerin Mükemmeliyetçiliğe Bakışlarının Değerlendirilmesi Harun Sönmez, Sinan Aydın, Fikret Er 2017
Bağlanma Stilleri ve Yeme Tutumu Arasındaki İlişkide Geştalt Temas Biçimlerinin Aracı Rolü Ezgi Vardal, Ayşegül Durak Batıgün 2017
Barış Eğitimi Programının Lise Öğrencilerinin Öznel İyi Oluş ve Umut Düzeyleri Üzerindeki Etkileri Ali Serdar Sağkal, Abbas Türnüklü 2017
Basketbol Sporu İle Uğraşan Üniversite Öğrencilerinin Sporcu Kimliği ve Sürekli Sportif Kendine Güven Durumlarının Tespit Edilmesi Kürşat Senger 2017
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencileri İle Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarının Karşılaştırılması (Adıyaman Üniversitesi Örneği) Fatih Mehmet Uğurlu, Fatih Murathan, Talha Murathan, Mustafa Koç 2017
Beslenme-Gastronomi İle İlgili Haberlerin ve Köşe Yazılarının Üniversite Öğrencilerinin Beslenme Alışkanlıklarına Etkisi Esra Mankan, Duygu İçyer 2017
Beş Boyutlu İyi Oluş Modeli: PERMA Ölçeği Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirliği İbrahim Demirci, Halil Ekşi, Duygu Dinçer, Selami Kardaş 2017
Bilinçli Farkındalık ile Psikolojik İyi Oluş İlişkisinde Duygusal Zekanın Aracılık Rolü Mehmet Engin Deniz, S. Merve Erus, Ayçe Büyükcebeci 2017
Bilinçli Farkındalık Temelli Bilişsel Terapi Programının Üniversite Öğrencilerinin Kaygı Düzeylerine Etkisi Volkan Demir 2017
Bilişsel Davranışçı Yaklaşıma Dayalı Grup Müdahalelerinin Çocuk ve Ergenlerin İşlevsel Olmayan Düşünceleri Üzerindeki Etkisi: Meta-Analiz Çalışması Fulya Türk, Ahmet Buğa, Ali Çekiç, Zeynep Hamamcı 2017
Bir Grup Genç Yetişkinde Bilinçli Farkındalık Düzeyi İle Başa Çıkma Tutumları ve Psikolojik İyi Oluş Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Aslı Nihan Çelikler 2017
Bir Grup Tıp Fakültesi Öğrencisinde Dürtü Kontrol Bozukluklarının Görülme Sıklığı ve Klinik Özellikleri Lut Tamam, Özlem Paltacı, Necla Keskin 2017
Bir Grup Üniversite Öğrencisinde Bağlanma Stilleri ile Narsisizm Arasındaki İlişki: Reddedilme Duyarlılığının Aracı Rolü Hazel Esin Özdemir 2017
Bir İl Merkezinde Liselerde Eğitim Gören Öğrencilerin Yeme Tutumları ve İlişkili Faktörler Serdar Yıldırım, Ersin Uskun, Merve Kurnaz 2017
Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Polikliniğinde Tedaviyi Bırakma İle İlişkili Risk Etkenlerinin Değerlendirilmesi Abdurrahman Cahid Örengül, Vahdet Görmez 2017
Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Polikliniğine Başvuran Hastalarda Tanı Dağılımı ve Demografik Özellikler Vahdet Görmez, Abdurrahman Cahid Örengül, Selenge Baljinnyam, Nigar Aliyeva 2017
Çocuk ve Ergen Psikiyatrisinde Aile ile Çalışma Emine Zinnur Kılıç 2017
Çocuk ve Ergen Psikiyatrisinde Antidepresanlar ve Anksiyolitikler Sevay Alşen Güney, Begüm Şahbudak 2017
Çocuk ve Ergende Antihiperkinetik ve Dikkat Artırıcı İlaç Kullanımı Gonca Özyurt, Eyüp Sabri Ercan 2017
Çocuk ve Ergenlerde Duygudurum Düzenleyicilerin Kullanımı Neşe Perdahlı Fiş 2017
Çocuk ve Ergenlerde Duygusal ve Davranışsal Bozukluklar Vance L. Austin, Daniel T. Sciarra 2017
Çocuk ve Ergenlerde Gelişimsel ve Davranışsal Bozukluklar Salahattin Avşaroğlu 2017
Çocuk ve Ergenlerde Moxo Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Testi Sonuçları İle Klinik Tanı Olarak Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunun Karşılaştırılması Gözde Okumuş, Arzu Önal Sönmez, Hale Kahyaoğlu, Ayten Erdoğan 2017
Çocuk ve Ergenlerde Psikotropik İlaç Kullanımı Farklılıkları ve Genel İlkeleri Meryem Özlem Kütük, Sevcan Karakoç Demirkaya 2017
Çocuk ve Ergenlerde Ruhsal Bozukluklar Özlem Özcan, Zeynep Elyas 2017
Çocuk ve Ergenlerde Yeme Bozuklukları Arzu Önal Sönmez 2017
Çocuk ve Ergenlerde Zihinselleştirme Temelli Terapiler Ali Sarper Taşkıran, Işıl Necef 2017
Danışanlar İçin Terapi Motivasyonu Ölçeği’nin Türkçe Uyarlaması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması Ömer Özer, Ahmet Altınok, Mustafa Kemal Yöntem, Ferhat Bayoğlu 2017
DEHB’nin Erken Tanı ve Tedavisi, Ergenliğe Güvenli Bir Geçiş İçin Önemlidir Oğuzhan Zahmacıoğlu, Emine Zinnur Kılıç 2017
Depresif Bozuklukların Ergenlerde Yaşam Kalitesi Algısı Üzerine Etkisi Sevay Alşen Güney, Hüseyin Burak Baykara, Neslihan İnal Emiroğlu 2017
Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Olan Çocuk ve Ergenlerde Zihin Kuramı ve Duygu Tanıma Nurullah Bolat, Damla Eyüboğlu, Murat Eyüboğlu, Enis Sargın, Kayı Eliaçık 2017
Dikkat-Eksikliği/Hiperaktivite Bozukluğu Tanısı Konan Ergenlerde Cinsiyet Farklılıklarının Dürtüsellik Üzerine Etkisi Sebla Gökçe, Canan Yusufoğlu, Elif Akın, Muhammed Ayaz 2017
DSM-5 Akut Stres Belirtileri Şiddet Ölçeği - Çocuk Formu Yaş 11-17’nin Türkçe Güvenilirliği ve Geçerliliği Şermin Yalın Sapmaz, Handan Özek Erkuran, Dilek Ergin, Nesrin Şen Celasin, Duygu Karaarslan, Masum Öztürk, Ertuğrul Köroğlu, Ömer Aydemir 2017
DSM-5 Düzey 2 Depresyon Ölçeği Türkçe Formunun Güvenilirliği ve Geçerliliği (11-17 Yaş Çocuk Formu ve 6-17 Yaş Ebeveyn Formu) Şermin Yalın Sapmaz, Nezife Yalın, Canem Kavurma, Bengisu Uzel Tanrıverdi, Siğnem Öztekin, Ertuğrul Köroğlu, Ömer Aydemir 2017
Duygular ve Psikolojik Belirtiler Arasındaki İlişkiler Sevginar Vatan 2017
Duygusal Zekâ Öğrenci Liderliği İçin Bir Ölçek Geliştirme Çalışması Mehmet Koçyiğit, Engin Karadağ 2017
Engelli ve Engelli Olmayan Ergen Bireylerin Algıladıkları Sosyal Destek ile İntihar Olasılığı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Aylin Aslan 2017
Ergen Diyabetlinin Erişkin Döneme Geçişinde Yaşadığı Psikososyal Sorunlar ve Kaygı Durumları Nurdan Yıldırım 2017
Ergen İkizlerin Sosyal Kaygı Düzeylerini Azaltma Müdahale Programının Etkililiğinin İncelenmesi Şule Baştemur 2017
Ergenlerde Adli Psikiyatrik Değerlendirme: Bir Olgu Sunumu Serhat Nasıroğlu, Özlem Keskiner, Ayşegül Yolga Tahiroğlu, Ayşe Avcı 2017
Ergenlik Kriziyle Ortaya Çıkan Nesne Kaybına Terapötik Bir Bakış: Olgu Sunumu Emine Nur Aydoğmuş, Neslihan Zabcı 2017
Erken Dönem Uyumsuz Şemalar, Ebeveynlik Biçimleri ve Psikolojik Belirtiler ile Psikolojik Dışlanmanın Tehdit Ettiği İhtiyaçlar Arasındaki İlişkiler Burcu Kömürcü, Gonca Soygüt-Pekak 2017
Erken Dönem Uyumsuz Şemaların Ergenlik Dönemi Depresif Bozuklukla İlişkisi Sebla Gökçe, Arzu Önal Sönmez, Canan Yusufoğlu, Yasemin Yulaf, İbrahim Adak 2017
Fiziksel Engelli Bireylerin Üniversite Eğitimi Sırasında Karşılaştıkları Sorunlar (Akdeniz Üniversitesi Örneği) İsmail Sevinç, Murat Çay 2017
Genç Yetişkinler İçin Yönetici İşlevlere Odaklanan Bilişsel Davranışçı Bir Program Geliştirme Ön Çalışması Beliz Bicil Tokay 2017
Genç Yetişkinlerde Pasif Sigara Maruziyetinin Diyet Kalitesine, Oksidatif Stres İndeksine ve Beslenme Durumuna Etkisi Rüveyda Esra Erçim, Burhanettin Baydaş 2017
Genç Yetişkinlerde Psikolojik Dayanıklılığın Duygusal Öz-Yeterlik ve Kişilerarası Duyarlılık Perspektifinden İncelenmesi Bilge Nuran Aydoğdu, Hilal Çelik, Halil Ekşi 2017
Genç Yetişkinlerin Bilişsel Duygu Düzenleme Tarzlarının İlişkisel Bağımlı Benlik Kurgusu ve Cinsiyet Açısından İncelenmesi Oya Onat Kocabıyık, Hilal Çelik, Şahin Dündar 2017
Genç Yetişkinlikte Obsesif İnançların Mutluluk Üzerindeki Etkisinin Demografik Verilerle İncelenmesi Emine Kuru 2017
Genç Yetişkinlikte Obsesif İnançların Mutluluk Üzerindeki Etkisinin Demografik Verilerle İncelenmesi ( The Analysis Of The Impact Of Obsessive Beliefs On Happiness In Emerging Adulthood With Demographic Data) Emine Kuru 2017
Grupla Psikolojik Danışmanın Üniversite Öğrencilerinin Kendini Açma Davranışlarına Etkisi Selahattin Avşaroğlu, Ömer Üre 2017
Hemşirelik Fakültesi Öğrencilerinde Ayrılık Anksiyetesi Nihan Altan Sarıkaya, Semra Yıldız, Hülya Erkaya 2017
Hemşirelik Öğrencilerinin Algılanan Klinik Stres Düzeyi, Stres Cevapları ve Başetme Davranışları Aysel Karaca, Nuriye Yıldırım, Handan Ankaralı, Ferhan Açıkgöz, Dilek Akkuş 2017
Hızlı Depresif Belirti Envanteri (HDBE17) Ergen Formunun Türkçe Geçerlik - Güvenilirlik Çalışması ve Psikometrik Özellikleri Can Tumba 2017
İki Ergende Kekeleme ile Prezente Olan Yapay Bozukluk: Psikoeğitimin Önemi Nurullah Bolat, Özhan Yalçın 2017
Kadın ve Erkek Üniversite Öğrencilerinin Bilişötesi Öğrenme Stratejilerinin Karşılaştırılması Bülent Ağbuğa 2017
Kanser Tanısı Almış Ergenlerde Yaşanan Psikososyal Problemler ve Yönetimi Ebru Akgün Çıtak 2017
Kıbrıs’ın Kuzeyinde Yaşayan Ergenlerin Yaşam Memnuniyetleri Banu Özcan, Aşkın Kiraz 2017
Kız ve Erkek Üniversite Öğrencilerinde Duygusallıkla Tetiklenen Yeme Davranışıyla Kişilik ve Duygudurum Bozukluğu Belirtileri Arasındaki İlişki Ece Tınmazoğlu 2017
Klinik Olmayan Ergen Örnekleminde Depresif Belirtilerin Bilişsel Yatkınlık Faktörleri ve Sosyal-Çevresel Yatkınlık Faktörleri Açısından İncelenmesi Sinem Öztürk Dursun 2017
Klinikte İhmal Edilen Bir Konu: Transseksüel Bireylerde İntihar Riski Şahika Yüksel, Banu Aslantaş Ertekin, Mine Öztürk, Pervin Sevda Bıkmaz, Zerrin Oğlağu 2017
Kolektivist Başa Çıkma Stilleri Envanterinin Türk Kültürüne Uyarlanması Hikmet Yazıcı, Fatma Altun, Mustafa Şahin, Cansu Tosun, Ümit Pekdemir, Eda Bulut Yazıcı 2017
Lise Öğrencilerinde Akademik ve Üniversite Sınavına Yönelik Öz-Yeterliğin Yordayıcıları Sabahat Çiğdem Bağcı 2017
Lise Öğrencilerinde Aleksitimi ve Benlik Saygısının Duygusal Zeka İle İlişkisi Özlem Sarıkaya, Yalçın Gül, Ecem Sinmez 2017
Lise Öğrencilerinde Görülen Psikolojik Belirtilerin Cinsiyet ve Akademik Başarı Açısından İncelenmesi Nergüz Bulut Serin 2017
Lise Öğrencilerinde Yeme Tutumlarının Beslenme Alışkanlıkları, Antropometrik ve Demografik Özellikleri İle İlişkisi Zeynep Uzdil, Aliye Özenoğlu, Gökçe Ünal 2017
Lise Öğrencilerinin Dikkat Kontrolleri Üzerinde Etkili Olan Değişkenlerin CHAID Analizi İle Incelenmesi Mehmet Şata 2017
Lise Öğrencilerinin Stresle Başa Çıkma Tarzları Ve Algılanan Öğretmen Reddinin Disiplin Durumlarına Dayalı Olarak İncelenmesi Behire Kuyumcu, Hifa Nazile Yıldız, Zehra Böke 2017
Lise Örnekleminde Bağlanma Stili ve Benlik Saygısının Duygusal Yeme ile İlişkisi Merve Kubar 2017
Lise Sınavlarına Hazırlanan Çocuklarda Kaygı Düzeyi, Yaşam Kalitesi ve Ebeveyn Tutumları Açısından Cinsiyetler Arasındaki Farkların İncelenmesi Özge Tokgöz 2017
Lise ve Üniversite Öğrencilerinde Öznel İyi Oluş Üzerine Bir Araştırma: Değer, Kişilik ve Sosyal İlişkilerin Rolü Meltem Aslan Gördesli 2017
Lise ve Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Kaygı Problemlerini Gidermeye Yönelik Gerçeklik Terapisi Oryantasyonlu Yardım Programı Mehmet Palancı, Yaşar Özbay 2017
Minnettarlık Gücenme ve Takdir Ölçeği Gözden Geçirilmiş Kısa Formu (K-MGTÖ): Türk Üniversite Öğrencileri İçin Uyarlama Çalışması Nagihan Oğuz Duran 2017
Mutluluk Korkusu Ölçeği Türkçe Formu’nun Psikometrik Özellikler Tuğba Türk, Asude Malkoç, Oya Onat Kocabıyık 2017
Okul Öncesi Eğitimi Öğretmen Adaylarının Öz-Yeterlik İnançlarının İncelenmesi (KKTC Örneği) Elçin Yazıcı 2017
Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Üniversiteye Uyum Düzeylerinin Yordayıcıları Olarak Yaşam Doyumu ve Genel Öz-Yeterlilik Fatma Çalışandemir, Hülya Şahin Baltacı 2017
Ortaöğretim Öğrencilerinde Affetme Esnekliği Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması Tuğba Seda Çolak, Mustafa Koç, Halime Eker, Betül Düşünceli 2017
Öğrencilerin Duygusal Zeka Becerilerinin Geliştirilmesinde Yaratıcı Dramanın Kullanılmasına İlişkin Görüşlerin İncelemesi Hülya Kasapoğlu, Sibel Güneysu 2017
Özel Gereksinimli Öğrenciler için Fiziksel Eğitim ve Spor Kollektif 2017
Özgünlük Ölçeği’nin Uyarlanması ve Özgünlük ile Mutluluk Arasındaki İlişkide Maneviyatın Aracı Rolü Didem Aydoğan, Yaşar Özbay, Şener Büyüköztürk 2017
Pozitif Fonksiyonel Tutumlar Ölçeği’nin Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi Saide Umut Zeybek, Ayşe Rezan Çeçen Eroğul 2017
Psikodrama İle Zenginleştirilmiş Öfke Yönetimi Eğitiminin Değerlendirilmesi Ayşegül Bilge, Gülseren Keskin 2017
Psikodrama Temelli Bir Müdahale Programının Hafif Düzey Depresyonu Olan Üniversite Öğrencilerinin Umutsuzluk ve İntihar Eğilim Düzeyleri Üzerine Etkisi Deniz Şarlak 2017
Psikodrama ve Bilişsel Davranışçı Terapi Yöntemi ile Grup Çalışmasının Sınav Kaygısı Üzerindeki Etkileri Necla Taşpınar Göveç, Şaziye Senem Başgül 2017
Psikolojik Sağlamlık ve Okul İkliminin Ortaokul Öğrencilerinin Yaşam Doyumunu Yordama Gücü Aslı Uz Baş, İrfan Yurdabakan 2017

Sayfalar

RSS - --- Gençlik ve Psikolojik-Fizyolojik Rahatsızlıklar/ Beden Sağlığı/ Öznel İyi Oluş/ Psikolojik Danışma-Tedavi-Terapi beslemesine abone olun.