Gençlik ve Kültürü/Gençlik Profili/Gençlik Araştırmaları/Genç İmajı-İmgesi/Alt Kültürler Kategorisindeki Gençlikle İlgili Tüm Eserler

Bu kategoride 779 eser bulunmaktadır.
Eser Adı Yazar/Hazırlayan Yıl
Köy Gençliğinin Kalkındırılması Zeynep Atalay, Rıfat Gencer 1951/1952
Ankara Üniversitesi Beypazarı Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin İlçe Ekonomisine Katkısı Yelda Köksal, Zeynep Sıla Özşen 2017
Arafta Kalan Gençlik: Arsız Bela Hayranları Üzerine Etnografik Bir Çalışma Serkan Biçer, Tülay Ertan 2017
Bartın Üniversitesinde Öğrenim Gören Öğrencilerin Spora Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi Rukiye Varol, Serkan Varol, Mutlu Türkmen 2017
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarında Okuyan Öğrencilerin Okul Spor Tesislerinden ve Yönetiminden Memnuniyetlerinin Araştırılması Erdoğan Tozoğlu, M. Fatih Karahüseyinoğlu, Abdurrahman Kepoğlu, Mehmet Yorulmaz, Kenan Şebin 2017
Düzenli Egzersizin Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Problem Çözme Becerileri Üzerine Etkisi Serhat Özdenk, Oktay Kaya 2017
Farklı Bölümlerdeki Öğrencilerin Spora Yönelik Tutumlarının Karşılaştırılması: Marmara Üniversitesi Örneği Ali Gürel Göksel, Çağdaş Caz, Ömer Faruk Yazıcı, H. Can İkizler 2017
Finansal Eylem ve Finansal Okuryazarlık: Üniversite Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma Bünyamin Er, Yunus Emre, Şahin Mesut Mutlu 2017
Gençlerin ve Yaşlıların Yaşlılık Sürecine İlişkin Görüşleri: Karşılaştırmalı Bir Çalışma Gülsüm Korkut, Meryem Tuna Uysal 2017
Gençliğin Adıyla İmtihanı Mustafa Şenel 2017
Hemşirelik Öğrencilerinin Yaşlılara Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi Hande Şahin, Yurdagül Erdem 2017
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Öğrencilerinin Sosyal ve Ekonomik Profili Osman Çevik, Taylan Can Doğanay, Ebubekir Karaçayır 2017
Küreselleşen Dünyada Etnosentrizm: Üniversite Öğrencileri Üzerine Yapılan Bir Saha Araştırması Emre Başçı 2017
Lisansüstü Öğrencilerin Bilgi Okuryazarlığı Düzeylerinin Belirlenmesi ve Bu Düzeylerinin Lisansüstü Öğrenci Yeterlilikleri Bağlamında Eleştirisi Aslı Yurttaş, Ali Aksu, Ferdane Denkçi Akkaş, Suzan Bağırtlak 2017
Lise Bahçelerinin Gençler Tarafından Algısal Açıdan Değerlendirilmesi Tuğba Düzenli, Elif Merve Alpak, Sinem Kızılaslan 2017
Lise Koridor Duvarlarında Kullanılan Renklerin Öğrencilerin Algısal Değerlendirmeleri Üzerindeki Etkileri Kubulay Çağatay, Mehmet Lütfi̇ Hi̇dayetoğlu, Kemal Yildirim 2017
Lise Öğrencilerinin Beden Eğitimi Dersi Sportmenlik Davranışlarının Bazı Değişkenlere Göre Incelenmesi Yakup Koç, Mehmet Güllü 2017
Lise Öğrencilerinin Bireysel ve Grup Argümanlarının Kalitesinin Karşılaştırılması Ayşe Yalçın Çelik, Ziya Kılıç 2017
Lise Öğrencilerinin Dinledikleri Müzik Türlerinin Duygu Durumlarına Göre İncelenmesi Mehmet Cem Yurga 2017
Lise Öğrencilerinin Görsel Sanatlar Eğitimi Alma Durumlarına Göre Sahip Oldukları Mizah Tarzları İle Temel Değer Düzeylerinin Belirlenmesi Sevtap Kanat 2017
Li̇se Öğrenci̇leri̇ni̇n Spor Yapma Durumlarının Bazı Deği̇şkenlere Göre Değerlendi̇ri̇lmesi̇ (Karaman İli Örneği) Veysel Temel 2017
Marka Şehir Oluşturmada Şehirde Yaşayan Akademik Personel ve Öğrencilerin Şehirden Algıladıkları Memnuniyet Düzeylerinin Ölçümü: Osmaniye İlinde Bir Araştırma Mutlu Yüksel Avcılar, Mehmet Fatih Açar, Gülhan Yenilmez 2017
Muhasebe Dersi Alan Öğrencilerin Yeşil Muhasebe Konusundaki Algıları ve Farkındalıkları Züleyha Yılmaz, Zeynep Şahin 2017
Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Çocuk Haklarına Yönelik Görüşleri Servet Kardeş, Çağla Banko, Sabiha Eren, Şahin Antakyalıoğlu 2017
Ortaokul Öğrencilerinin Çevre Bilgi ve Tutumlarının Farklı Okul Türleri Açısından İncelenmesi Elif Sönmez, Zekeriye Yerlikaya 2017
Öğrenci Koçluğuna İlişkin Öğretmen ve Öğrenci Görüşleri: Bayburt Örneği Figen Çam Tosun, Arslan Bayram 2017
Öğrenci Üniversite İmaj Ölçeği Gizem Şebnem Beydoğan, Hacı Ömer Beydoğan 2017
Ön Lisans Düzeyinde Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Kırsal Turizm Algıları Üzerine Bir Araştırma Murat Çuhadar, İpek Ünal 2017
Sağlık Bilimleri Fakültesi ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğrencilerinin Yaşlı Ayrımcılığına İlişkin Tutumları Hayat Boz, Nagihan Gökçe, Aysu Özüstün Kıral, Ercan Mutlu, Nurcan Selvi, Derya Ünlü, Gülçin Yılmaz 2017
Spor Bilimleri Fakültesinde Öğrenim Gören Öğrencilerin Gelecek Zaman Algı Düzeyleri İle Zaman Yönetimi Davranışlarının Bazı Değişkenlere Göre Değerlendirilmesi Mehmet Dallı, Aydın Pekel 2017
Spor Yapan Üniversite Öğrencilerinin Fiziksel Aktivite Seviyelerinin Belirlenmesi Ahmet Yıldırım, Irmak Hürmeriç Altunsöz 2017
Sporcu Kimliği ve Homofobi İlişkisinin Sporcu Üniversite Öğrencisi Adayları Örnekleminde İncelenmesi Leyla Saraç, Necat Toprak 2017
Süreçsel Drama Oturumlarının Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Medya Okuryazarlığı Seviyelerine Etkisi Şule Alıcı, Özlem Öznur Gökbulut 2017
Takım Sporu Veya Bireysel Sporlarla İlgilenen Lise Öğrencilerinin Sportif Sürekli Kendine Güven Düzeylerinin İncelenmesi Tayfun Kara 2017
Tenis Eğitiminin Üniversite Öğrencilerinin Problem Çözme Becerisi Üzerine Etkisi Şerife Vatansever, Güçlü Özen 2017
Türk Üniversite Öğrencilerinin Emoji Algısı Levent Toksöz, Cahit Kahraman 2017
Uludağ Üniversitesi Yenişehir İbrahim Orhan Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Okul, İlçe Olanakları Ve Gelecek Planları İle İlgili Görüşleri Esra Özdemir, Fatma Nalbant 2017
Üçüncü Yerler Olarak Kafeler ve Gençlik: Balıkesir Örnek Olay İncelemesi Fahri Çakı, Betül Kızıltepe 2017
Üniversite Gençliğinin Engellilere Yönelik Tutumlarının İncelenmesi: Sivas Örneği Vehbi Ünal, Murat Yıldız 2017
Üniversite Öğrencilerinde Ölüm Algısının Gündelik Hayata Yansıması Üzerine Karşılaştırmalı Bir Araştırma Ensure Metin 2017
Üniversite Öğrencilerinin Çevre Sorunlarına İlişkin Görüşleri: Isparta İli Örneği Osman Yılmaz, Ömer Samsunlu, Ramazan Peker 2017
Üniversite Öğrencilerinin Çevresel Duyarlılıklarına Dair Bir İnceleme: Mardin Artuklu Üniversitesi Örneği Mehmet Celal Gültekin 2017
Üniversite Öğrencilerinin Çevreye Yönelik Görüşleri Emine Teyfur 2017
Üniversite Öğrencilerinin Engelli Bireyler Hakkındaki Farkındalıkları Mehmet Sağlam, Özgür Altındağ 2017
Üniversite Öğrencilerinin Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar ve Gıdalar Hakkındaki Bilgi Düzeyleri ve Tutumları: Bitlis Eren Üniversitesi Örneği Seda Oğur, Aziz Aksoy, Zülküf Yılmaz 2017
Üniversite Öğrencilerinin Sosyal ve Ekonomik Profilinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Örneği Osman Çevik, Taylan Can Doğanay, Ebubekir Karaçayır 2017
Üniversite Öğrencilerinin Şehir Memnuniyetlerini Etkileyen Faktörlerin Araştırılması: Dumlupınar Üniversitesi Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama Ayşegül Yıldız, Erkan Arı, Veysel Yılmaz 2017
Üniversitelilerin Şehirleşmeye Etkileri / Isparta Örneği Sevil Sargın 2017
Üstün Zekâlı Öğrenciler Sosyo-Bilimsel Konularda Nasıl Karar Veriyorlar? Gerekçeler, Bilgi Kaynakları ve Medyanın Oynadığı Rol Nurhan Öztürk, Hüseyin Eş, Halil Turgut 2017
Üstün Zekâlı Öğrenci̇leri̇n Bi̇li̇m ve Bi̇li̇m İnsanı Algısı Halil Turgut, Nurhan Öztürk, Hüseyin Eş 2017
Alevi Gençliğinin Siyasi ve Sosyo-Kültürel Kimlik Mücadelesi Fazilet Ahu Özmen 2011
Anadolu Kentlerinin Öğrencileşmesi: Başka Bir Kentleşme Deneyimi Cevdet Yılmaz 2011
Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Alan Öğrencilerin Topluma Hizmet Uygulamalarını Algılama Düzeyleri Fatma Tilki, Gülten Hergüner, Nigar Yaman 2011
Çağdaş Rusça'da Gençlerin Kullandığı Jargon Kelimeler İrina Ryzhkova 2011
Evde Yaşlı Bakımı Hizmetlerinde Gönüllü Olmanın Gençlerin Yaşamlarına Katkısı Şengül Hablemitoğlu, Emine Özmete, Ayşe Sezen Bayoğlu, Filiz Yıldırım 2011
Finansal okuryazarlık: Anadolu Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma Fatih Temizel, Fatih Bayram 2011
Gecekondulaşma, Gençlik ve Dindarlık -Kayseri Argıncık Örneği Erdal Kurt 2011
Genç Etkinlik Etkin Gençlik Şafak Güneş Gökduman 2011
Hemşirelik Öğrencilerinin İnfluenza A ( H1N1 ) Gribi ve Aşısına Karşı Farkındalık Durumları Sevim Savaşer, Nejla Canbulat, Şeyda Şahin, Duygu Cantemir 2011
Imagining Peace and Conflict: The Kurdish Children and Youth in Diyarbakır (Barışı ve Çatışmayı İmgelemek: Diyarbakır'daki Kürt Çocuklar ve Gençler) Zeynep Başer 2011
İmam-Hatip Lisesi 9. Ve 10. Sınıf Öğrencilerinin Sosyo Ekonomik Profili Araştırması Veysel Karani Altun, Ahmet Yiğit 2011
Orta Öğretim Kurumlarının Öğrencilerin Çoklu Zeka Profillerine Etkisi Özgen Korkmaz, Rüştü Yeşil 2011
Türkiye’de Kamusal Söylemde Gençlik Kurgusunun Değişimi Leyla Neyzi 2011
Ulusaşırı Bir Gençlik Kültürü ve Toplumdan Saygı Talebi Olarak Hip-Hop Demet Lüküslü 2011
Üniversite Öğrencilerinde Temel İhtiyaçların Karşılanma Düzeyinin Bazı Sosyo-Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi Turgut Türkdoğan, Erdinç Duru 2011
Klasik Türk Musikisi ve Türk Gençliği Necmettin Hacıeminoğlu 1905
"Örnek Olayların” Entegre Edildiği Argümantasyon Yönteminin Öğrencilerin Çevre Konularındaki Başarı ve Tutumuna Etkisi Şule Ünal, Kazım Yıldız 2016
1990'lı Yıllarda İstanbul'da Üniversite Gençliği Demet Soysal 2016
5. Sınıf Öğrencilerinin Çevre Sorunlarına İlişkin Görüşleri Bir Köy Okulu Örneği Hamdullah Erol, Naim Uzun 2016
Anadolu Lisesi Öğrencilerinin Beden Eğitimi Dersine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi Ali̇ Gürel Göksel, Çağdaş Caz 2016
Beden Eğitimi Öğretmenliği Öğrencilerinin Drama Algılarına Yönelik Bir Değerlendirme Başak Uysal 2016
Çağdaş Türk Müziği Flüt Eserleri İcrasında Makamsal Flüt Egzersizlerinin Kullanılabilirliği ve Öğrenci Görüşleri Atatürk Üniversitesi Örneği Levent Türkel, Yavuz Şen 2016
Deneyimle Değişen Kentsel Mekan Algısı ve Kent İmajı: Mimarlık ve Mühendislik Öğrencileri Örneği Elvan Elif Özdemir 2016
Ebelik Öğrencilerinin Anne Sütü ve Emzirme Mitleri Hakkındaki Görüşleri Zeliha Burcu Yurtsal, Sultan Uçuk, Özlem Duran Aksoy, Berrin Tali, Sultan Temel 2016
Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Çoklu Zeka Alanları ile Bilimsel Süreç Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Fatih Sezek, Yusuf Zorlu, Fulya Zorlu 2016
Erzincan Üniversitesi Kemah Myo Öğrenci Profili Hüseyin Bulut 2016
Eurofit Test Bataryası Vasıtasıyla 10 12 Yaşları Arasındaki Erkek İlkokul Öğrencilerinin Fiziksel Uygunluk Ve Antropometrik Özelliklerinin Yaş Guruplarına Göre Değerlendirilmesi Mehmet Akif Ziyagil, Kemal Tamer, Erdal Zorba, Servet Uzuncan, Havva Uzuncan 2016
Fatih Akın Sineması ve Öteki Gençlik Üzerine Bir Değerlendirme Oktay Atik, Hikmet Asutay 2016
Futbol Kulüp Taraftarlığı: Üniversite Öğrencilerinin Spor Sponsorluğu Hakkındaki Görüşlerinin Değerlendirilmesi Mahmut Açak, Recep Karabulut 2016
Gastronomi Turizmi ile Şehir Markalaşması İlişkisi Atatürk Üniversitesi Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma Neslihan Serçeoğlu, Ferhat Boztoprak, Leyla Tirak 2016
Gelecek Zaman Algısı Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerine Yönelik Bir Çalışma Mehmet Demirel, Utku Işık, Duygu Harmandar Demirel, Ümit Doğan Üstün, Osman Gümüşgül 2016
Genç Nüfusa Genel Bir Bakış Helga Rittersberger-Tılıç Kezban Çelik 2016
Gençlik Edebiyatı Eserlerinde Gençlik Sorunlarının Yansıtılış Biçimi Üzerine Bir Değerlendirme Ali̇ye Uslu Üstten 2016
Güvenlik Kültürü Üzerine Bir İnceleme: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Öğrencilerinin Güvenlik Algısı Fikret Birdişli 2016
Güzel Sanalar Liseleri Resim Bölümü Öğrencilerinin Özgün Baskı Resim Uygulamalarına İlişkin Tutumları Elif Mamur Yılmaz 2016
Hemşirelik Öğrencilerinin Ağrı Yönetimine İlişkin Bilgi Düzeyleri, Kültürel Farkındalıkları ve Yeterlilikleri Elif Dirimeşe, Funda Kardaş Özdemir, Zümrüt Akgün Şahin 2016
Hemşirelik Öğrencilerinin Kültürel Farkındalığı ve Kültürlerarası Hemşirelik Dersine Yönelik Düşünceleri Yeşim Ceylantekin, Dilek Öcalan 2016
Hemşirelik Öğrencilerinin Ötanaziye İlişkin Düşünceleri Gökçe Demir, Sevil Biçer, Ayla Ünsal 2016
İklim Değişikliği Konusunda Orman Fakültesi Öğrencilerinin Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Örneği Yavuz Güloğlu, Alper Bulut  2016
İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Türkiye’deki İnanç Gruplarına Bakışı Selman Yılmaz 2016
İlkokul ve Ortaokul Öğrencilerinin Fiziksel Etkinliğe Katılım Nedenlerinin Belirlenmesi: Nevşehir Örneği İrem Kübra Demirezen, Fatma Saçlı Uzunöz, Yunus Arslan 2016
Lisans Düzeyinde Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Çevre Dostu Ürünlere İlişkin Tutum ve Davranışları Semahat Banu Yıldız, Sultan Nazmiye Kılıç 2016
Lisans Düzeyinde Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Örgüt Kültürü Algısı Semahat Banu Yıldız 2016
Lise Öğrencilerinin Genetiği Değiştirilmiş Organizmalara Yönelik Algılarının Belirlenmesi Sibel Gürbüzoğlu Yalmancı 2016
Lise Öğrencilerinin Geri Dönüşüme Karşı Davranış Faktörlerinin Belirleyicileri. Osman Çimen, Mehmet Yılmaz 2016
Lise Öğrencilerinin Spora Yönelik Farkındalık Düzeylerine Etki Eden Faktörlerin İncelenmesi: Tenis Branşı Örneği Mehmet Ali Ergül, Cem Tınaz, Mefharet Ertaç 2016
Okul Çocuklarının Fiziksel Aktiviteden Hoşlanma Düzeyleri Batıkan Demirtöz, Ufuk Alpkaya 2016
Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının "Müzik" Kavramına İlişkin Metaforik Algıları Senem Acay Sözbir, Özlem Çamlıbel Çakmak 2016
Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Bilimsel Düşünme Becerilerine İlişkin Görüşleri Problemler ve Çözüm Önerileri Ümit Demiral, Tezcan Kartal 2016
Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Sera Etkisi Hakkındaki Düşünceleri Berat Ahi 2016

Sayfalar

RSS - Gençlik ve Kültürü/Gençlik Profili/Gençlik Araştırmaları/Genç İmajı-İmgesi/Alt Kültürler beslemesine abone olun.