-- Gençlik ve Ergenlik Dönemi/ Psikolojisi/ Beklentileri/ Ergenlik Dönemine İlişkin Sorunlar Kategorisindeki Gençlikle İlgili Tüm Eserler

Bu kategoride 538 eser bulunmaktadır.
Eser Adı Yazar/Hazırlayan Yıl
Son Ergenlik Yıllarında Fikri Olgunlaşma ve Öğrenme Oluşumu A. Ferhan Oğuzkan 1966/1967
Adölesan Dönemi Beslenme ve Sorunları Sabiha Zeynep Aydenk Köseoğlu, Aslı Çelebi Tayfur 2017
Birinci Basamak Sağlık Çalışanları İçin Ergen Sağlığına ve Sorunlarına Yaklaşım El Kitabı 2017
Düşük Sosyo-Ekonomik Düzeydeki Ergenlerde Olumsuz Yaşam Olayları, Özdenetim Becerisi ve Problem Davranışlar Güntülü Tercanlı Metin, Mehmet Harma, Gülbin Gökçay, Reyhan Bahçivan Saydam 2017
Ergen Bağlanma Biçimlerinin Tematik Uyaranlara Verilen Öyküsel Tepkiler Aracılığıyla Değerlendirilmesi Zeynep Tüzün, Gonca Soygüt 2017
Ergen Bireylerin Empati Düzeylerinin Gelişim Sürecince İncelenmesi Leyla Ulus, Elif Yalçıntaş Sezgin 2017
Ergenlerin Riskli Sağlık Davranışlarının ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi Gonca Karayağız Muslu, Özcan Aygün 2017
Ergenlik Peter K. Smith 2017
Ergenlik Laurence Steinberg 2017
Ergenlik Dönemi Beslenmesi Gönül Çaltepe 2017
Ergenlik Dönemi Öğrencilere Kurumda Gelişimsel Destek Ramazan Akdoğan 2017
Ergenlik Hakkında Her Şey Richard M. Lerner 2017
Lise Öğrencilerinin Taraftarı Oldukları Takım ile Özdeşleşme Düzeylerinin İncelenmesi Betül Altınok, Nurullah Emir Ekinci, Kubilay Çimen, Çetin Özdilek, İsmail Kaya 2017
Lise ve Üniversite Öğrencilerinin Fiziksel Aktivite Düzeyinin Yaşa ve Cinsiyete Göre İncelenmesi Erkan Tunç, Ayşe Kin İşler 2017
Ortaokul Öğrencilerinin Mutluluklarının Eğitim Stresi ve Okul Yaşam Kalitesi Tarafından Yordanması Alim Kaya, Mehtap Sezgin 2017
Resimleriyle Çocuk / Ergen Değerlendirmede Vaka Örnekleri Hüseyin Şahin 2017
Toplumsal Değişme Bağlamında Gençlik Sorunları Emine Meliha Kurtdaş 2017
Görme Engelli Ergenlerin Öfke Düzeyi ve Öfke İfâde Tarzlarının İncelenmesi Semra Karaca, Ayşegül Oksay Şahin 2011
Beliren Yetişkinlik: Ergenlikten Yetişkinliğe Uzanan Bir Dönem Aysun Doğan, Senay Cebioğlu 2011
Çocuk ve Ergen Gelişiminde Pozitif Terbiye Mehmet Murat Döğüşgen 2011
Çocuk ve Ergen Sağlığı Muhammet Ali Oruç, Murat Öztürkler 2011
Çocuklar Büyüyor Jan Uwe Rogge 2011
Engelli Çocuk ve Ergenlerin Hakları: Anne Baba ve Öğretmenler İçin El Kitabı (I. Türkiye Çocuk Hakları Kongresi) Adnan Kulaksızoğlu 2011
Ergenlik Döneminde Bağlanma Ş. Türktan, C. Savran 2011
Ergenlik Sırları Can Nergiz 2011
Ergenlik ve Genç Yetişkinlik: Bir Dönüşüm Süreci H. Nermin Çelen 2011
Ergenlikte Özerklik Gelişimi Yalçın Özdemir, Figen Çok 2011
Erkek Olmakla Nasıl Baş Etsem? Jacques Arenes, Bernadette Costa-Prades 2011
Gencin Ruhsal Gelişimi Aysel Ekşi 2011
Kim Korkar Ergenlikten: Gençler ve Anne Babalar İçin Ergenlikle Başa Çıkma Rehberi Abdullah Bereket, Erhan Ateş, Ayşe Rodopman Arman 2011
Lise Öğrencilerinde Depresyon ve Davranış Sorunlarının Yaygınlığı Didem Behice Öztop, Ahmet Öztürk, Demet Ünalan, M. Mümtaz Mazıcıoğlu, Elçin Balcı, İskender Gün 2011
Lise Öğrencilerinin Boyun Eğme Davranışları İle Psikolojik İhtiyaçları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Habib Hamurcu, Nurten Sargın 2011
Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Depresyon Düzeylerini Yordayan Sosyo-Demografik Değişkenlerin Belirlenmesi Mürside Emiroğlu, Mehmet Murat, Recep Bindak 2011
Adolesanda Büyüme Firdevs Baş, Rüveyda Bundak 2016
Adolesanda Psikososyal Sorunlar Yusuf Kenan Haspolat, Tuğba Yüksel, İlyas Yolbaş 2016
Anasınıfına, İlköğretime ve Liseye Devam Eden Çocukların Yaratıcılıklarının İncelenmesi Aysel Köksal Akyol, Güneş Salı 2016
Artık Büyüdüm: Ergen Ruh Sağlığı (13-20 Yaş) Z. Bengi Semerci 2016
Bir Genç Kızın Günlüğü Sigmund Freud 2016
Çocuk Psikolojisi Haluk Yavuzer 2016
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Aynur Pekcanlar Akay, Eyüp Sabri Ercan 2016
Çocuk ve Ergenler için Bilinçlilik Ölçeği Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması Özkan Çikrıkci 2016
Doğum Öncesinden Ergenliğe Çocuk Gelişimi Kolektif 2016
Ergen Kullanma Kılavuzu Michel Delagrave 2016
Ergen ve Çocuk Gelişiminde Baba Desteği ve Eğitimi Ercan Kocayörük 2016
Ergen ve Gelişimi: Yetişkinliğe İlk Adım Z. Fulya Temel, Ayşe Belgin Aksoy 2016
Ergenler için Takım Çalışması Ölçeği Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirliği Ahmet Akın, Safiye Dinç, Ümran Akın, Saranda Raba, Aydın Söylemez 2016
Ergenlerde Depresyon Tanısı, Ayırıcı Tanısı, Kliniği Gonca Özyurt, Burak Baykara 2016
Ergenlerde Okul Odaklı Öznel İyi Oluş ile Davranışsal ve Duyuşsal Problemler Arasındaki İlişki Yılmaz Kaplan 2016
Ergenlerde Sosyal Öz-yeterlik Algısı ve Duygusal Öz-yeterlik Arasındaki İlişkinin Yapısal Eşitlik Modeli ile İncelenmesi: Bir Model Önerisi Ayşegül Ulutaş 2016
Ergenlerde Zihinsel ve Gelişimsel Değerlendirmede Çoklu Bileşenlerin Rolü Üzerine Bir Gözden Geçirme Melike Guzey, Sezin Başbuğ 2016
Ergenlerle İletişim Sanatı Janey Downshire, Naella Grew 2016
Ergenlik Dönemi / Yalnız, Hırçın ve Durgun Gençler Ayten Durmuş 2016
Ergenlik Döneminde 100 Temel Kural Adem Güneş 2016
Ergenlik: Anne Babalar ve Uzmanlar İçin Nirengi Noktaları Philippe Jeammet 2016
Erkek Adolesan Sorunları Yusuf Kenan Haspolat 2016
Eyvah! Ergen Var! Celine Boisvert 2016
Genç Yetişkinliğin Öncesinde Olan Ergenlerin Yaşam Doyumu: “Utangaçlık” ve “Öz Yeterlik Algısı”nın Rolü Murat Erol 2016
Gençlik Sorunları ve Çözümleri Halit Ertuğrul 2016
Kaygı-Ergenler İçin Çalışma Kitabı Lisa M. Schab 2016
Kraliçe Arılar ve Taklitçiler Rosalind Wisemand 2016
Meslek Lisesi Öğrencilerinin Bilişsel ve Duyuşsal Özellikleri Mustafa Yavuz, Deni̇z Gülmez, Tuğba Cevri̇ye Özkaral 2016
Öz Saygı - Ergenler İçin Çalışma Kitabı Lisa M. Schab 2016
Sen ve Senin Gençliğin Jeanne Meijs 2016
Ergen Ruhlar İlmihali Mim Kara 2015
Gençleri Anlamak Haluk Yavuzer 2015
10-15 Yaş Grubu Adölesanlarda Antropometrik Ölçümlerin Değerlendirilmesi Emre Özgür Bulduk, Tufan Süren, Sıdıka Bulduk 2015
99 Sayfada Ergenlikten Gençliğe Yankı Yazgan 2015
Anne-Babalar İçin Ergen Ruh Sağlığı Rehberi Koray Karabekiroğlu 2015
Çocuk ve Ergen Bakımı Abdülkadir Öztürk 2015
Çocuk ve Ergen Gelişimi Mary J. Gander, Harry W. Gardiner 2015
Çocuk ve Ergen Psikolojisi Kolektif 2015
Çocuk ve Ergen Psikolojisi Esra Okanakul 2015
Çocuk ve Ergen Psikolojisi Betül Aydın 2015
Çocuk ve Ergende Zeka Gelişimi Mehmet Murat Döğüşgen 2015
Ergenlik Psikolojisi Adnan Kulaksızoğlu 2015
Ergenlik Sorunları: Anne-Babalar Gençlere Nasıl Davranmalı? Sefa Saygılı 2015
Gelişim Psikolojisi: Çocuk ve Ergen Gelişimi Mehmet Bilgin, Banu Yazgan İnanç, Meral Kılıç Atıcı 2015
Genç Kız Olmakla Nasıl Baş Etsem? Bernadette Costa-Prades, Emmanuelle Rigon 2015
Genç Kıza Özel Mektuplar Mine İzgi 2015
Mevsimlik Tarım İşçisi Gençlerin Adölesan Dönemde Büyüme Gelişmeye Yönelik Endişeleri ve Sağlık Hizmeti Kullanımı Zeynep Şimşek, Burcu Kara, Gözde Yaşar, Gökhan Yıldırımkaya 2015
Nitelikli Genç Kız Rehberi Mine İzgi 2015
Sünnet Pedagojisinde Ergenlik (Peygamberimiz Ergenlere Nasıl Davranırdı?) Nuriye Çeleğen 2015
Beni Hiç Anlamıyorsun: Ergen Ruh Sağlığı Koray Karabekiroğlu 2014
Birinci Dünya Savaşı'nın 100. Yılında Romanımızın Ergenlik Çağına Bakış Atilla Birkiye 2014
Bolu İli ve Mudurnu İlçesinde Yaşayan Gençlerin Dezavantajlılık Halleri (Genel Durumları, Sorunları ve Umutları) Meral Tokmak 2014
Çocuk ve Ergende Duygudurum Bozukluklarının Tedavisi F. Neslihan İnal Emiroğlu 2014
Doğumdan Ergenliğe Çocuk Gelişim ve Eğitim Seti (12 Kitap) Mehmet Murat Döğüşgen, Bahar Çelik, Özgür Ayhan Özkaynak 2014
Ergenin Ruhsal Gelişimi: Gençlik Başımda Duman Koray Karabekiroğlu 2014
Ergenlik Dönemi ve Ruhsal Yaklaşım Osman Abalı 2014
Ergenlik Dönemi Yol Haritası Abdurrahman Döner 2014
Ergenlik Halleri Tanzer Yılmaz 2014
Ergenlik Psikolojisi: Gelişim, İlişkiler ve Kültür Kim Gale Dolgin 2014
Ergenlik: Adolescence John W. Santrock 2014
Gençlerin Zihinlerini Meşgul Eden Konular Farklılaşıyor Mu? Sezin Başbuğ 2014
Gençlerle Sağlıklı İletişim Dili: Konuşmak mı? Dinlemek mi? Ömer Faruk Söylev 2014
Gençlik Dönemi ve Sorunları Kültegin Ögel, Arzu Önal, Nuray Sarp Kulkara 2014
Kızım Artık Ergen: Kız Çocuklarında Ergenlikle İlgili Merak Ettiğiniz Her Şey! Atilla Büyükgebiz 2014
Kur'an ve Hadislerde Gençlik Dönemi Özellikleri Şuayip Özdemir, Rahime Kavak 2014
Lise Öğrencilerinde Kişiler Arası Sorun Çözme ve Stresin İncelenmesi Ahmet Bedel, İsmail Küçükköse 2014
Mutlu Çocuk ve Mutsuz Çocuk: Mutlu Çocuk Yetiştirmenin Sırları ve Çocukluk ve Ergenlik Döneminde Depresyonun Özellikleri Eyüp Sabri Ercan, Atilla Turgay 2014

Sayfalar

RSS - -- Gençlik ve Ergenlik Dönemi/ Psikolojisi/ Beklentileri/ Ergenlik Dönemine İlişkin Sorunlar beslemesine abone olun.