Gençlik ve Dini İnanç-Tutum-Yaşayış-Şüpheler-Kader-Ahiret-Dindarlık-Din Eğitimi Kategorisindeki Gençlikle İlgili Tüm Eserler

Bu kategoride 519 eser bulunmaktadır.
Eser Adı Yazar/Hazırlayan Yıl
Çocuk Gelişimi Öğrencilerinin İletişim Becerileri ve Empatik Eğilim Düzeyleri Arasındaki İlişki: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Örneği Zeynep Apaydın Demirci, Selin İkiz 2017
Ergenlerde Dindarlık ile Öznel İyi Oluş Arasındaki İlişkinin İncelenmesi (Çarşamba Örneği) Yusuf Öztürk 2017
Ergenlerin Problem Çözme Becerileri ile Öznel Dindarlık Algıları Arasındaki İlişkinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi Turgay Şirin 2017
Genç Müslümana Modern Dünya Rehberi Seyyid Hüseyin Nasr 2017
Gençler İçin Peygamberimizin Hayatı Mehmet Yaşar Kandemir 2017
Gençlik Döneminde Görülen Obsesif Kompulsif Belirtinin İnanç, İbadet ve Dini Bilgi Düzeyi Gibi Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi Muhammet Mustafa Bayraktar 2017
Gençlik ve Varoluş: Genç İnsanda Varoluşsal Bilinç Oluşturma Çabası Metin Yasa 2017
İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Dine Bakışı: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Örneği Firdevs Çalışkan, Ali Coşkun 2017
İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Tanrı Algıları ve Hoşgörü Eğilim Düzeyleri Arasındaki İlişki İsmail Arıcı, Behlül Tokur 2017
Lisans Öğrencilerinin Mutluluk ve Dindarlık İlişkisi: Kırıkkale Üniversitesi Örneği Lati̇f Öztürk, İsa Gürkan Meral, Suat Serhat Yılmaz 2017
Lise Son Sınıf Öğrencilerinde Sınav Kaygısı ve Maneviyat Şanlıurfa-Viranşehir Örneği Büşra Şeftalici 2017
Merhamet ve Dindarlık: Üniversite Öğrencileri Üzerine Ampirik Bir Araştırma Hızır Hacıkeleşoğlu, Saffet Kartopu 2017
Üniversite Gençlerinin Kur’an’a Dair İlgi, Algı ve Bilgileri: Giresun Üniversitesi Örneği Abdullah Aygün, Hayrettin Karadeniz 2017
Üniversite Öğrencilerinde Dinin Etkisi ile Tüketici Karar Verme Tarzları Arasındaki İlişki Mustafa Seyfi, Merve Çerçi 2017
Üniversite Öğrencilerinin Değer Yönelimleri ve Dindarlık-Değer İlişkisi (Karabük Örneği) Zeynep Özcan, Haticetül Kübra Erol 2017
Üniversite Öğrencilerinin Dini Tutumları ile Ruh Sağlığı İlişkisinin İncelenmesi Turgay Şirin 2017
Üniversite Öğrencilerinin Yas Sürecindeki Dini Yaklaşımları Üzerine Nitel Bir Çalışma Elif Kara 2017
Genç İnsan ve Ramazan Faruk Vural 2011
Gençlerde Dindarlığın Farklı Görüntüleri ile Yalnızlık Arasındaki İlişkiler: Çukurova Üniversitesi Örneği Asım Yapıcı 2011
Gençliğin İmanını Sorularla Çaldılar Emine Şenlikoğlu 2011
Hakim ile Genç M. Lütfi Arslan 2011
Hakk'a Tapan Gençlik (Safahat'ten Seçmeler) Harun Kınkıl 2011
Üniversite Gençliğinde Dini İnanç Ve Umutsuzluk İlişkisi Abdulvahit İmamoğlu, Adem Yavuz 2011
Üniversite Gençliğinin Değişen Din Anlayışı Celil Abuzer 2011
Üniversite Öğrencilerinin Dini İnanç ile Ahlaki Olgunluk Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Mevlüt Kaya, Cüneyt Aydın 2011
Üniversite Öğrencilerinin Muhafazakâr Yaşam Tarzları ile Psikolojik İyi Oluşlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi İsa Yücel İşgör 2011
Üniversiteli Gençlerde Dindarlık ile Benlik Saygısı Arasındaki İlişki Üzerine Bir Araştırma Nurten Kimter 2011
Yüksek Din Öğretimi ve Dini Köktencilik: Türkiye'de Yüksek Din Öğretimi Öğrencilerinin Dini Köktenciliği Anlama Biçimleri Halil Aydınalp 2011
Amerika'da Hıristiyan Olan Türk Genci Nezihe Aral 1914
Dua ve Hayat Memnuniyeti Üzerine Karşılaştırmalı Bir Araştırma Kırklareli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve Fen Edebiyat Fakültesi Öğrencileri Örneği Feim Gashi 2016
Üniversite Öğrencilerinin Namus Töre ve Şiddet Algısı Fırat Üniversitesi Özelinde Bir Alan Araştırması Mustafa Yağbasan, Hatun Kolyiğit 2016
6-14 Yaş Arası Çocuğun Dini Gelişim Dönemi Özelliklerinin Bilinmesinin Din Eğitimi Açısından Önemi Salih Aybey 2016
Allah'a Koşan Genç Ahmet Bulut 2016
Amerika Birleşik Devletleri’nde Cami ve Müslüman Gençlerin Kimlik İnşası Fatih Yıldırım 2016
Çocuklar ve Gençler İçin İslam Ansiklopedisi Ahmet Efe 2016
Çokkültürlü Seküler Toplumda Türk Genç Yetişkin Kadınların Dini Sosyalleşmeleri (Amsterdam örneği) Kübra Elçi 2016
Değişen Tesettür Algısı: Üniversite Gençliği Üzerine Sosyolojik Bir Araştırma Melek Çaylak 2016
Demografik Özellikler ile Dua Tutumu Arasindaki İlişki: Lise Öğrencileri Üzerine Ampirik Bir Araştırma Muhammed Kızılgeçit, Mustafa İşlek 2016
Dini Değerler ve Gençlik Mustafa Günerigök, Hülya Topçu 2016
Dini İnanç Gelişimi Açısından Köy ve Şehir Çocuklarının Karşılaştırılması Üzerine Bir Araştırma (Kastamonu Örneği) Bekir Aksoy 2016
Genç Kızlara Özel İlmihal Faruk Beşer 2016
Gençler İçin Sorularla Namaz Ahmet Bulut 2016
Gençlerde Empati Eğilimi, Anne-Baba Tutumları ve Dindarlık Veysel Uysal 2016
Gençlerin Gözünden Allah Resulü Cüneyd Suavi 2016
Gezi Eylemcileri Arasındaki Y Kuşağının Din Algısı Habib Celaleddin Kartal 2016
Hadislerin Ma'nen Rivayeti Bağlamında Çocuk ve İlk Gençlik Edebiyatında Siyerin Kurgusal Anlatımı Mutlu Gül 2016
Hz. Muhammed'in Yaşam Öyküsü Fatih Okumuş 2016
Lise Gençliği Dindarlığı ve Aile İçi İletişim (Çankırı İli Çerkeş İlçesi Örneği) Büşra Asar 2016
Öğrenci Hemşirelerde Ölüm Kaygısı Afitap Özdelikara, Seval Ağaçdiken Alkan, Nuran Mumcu Boğa, Dilara Şahin 2016
Öğrenci Hemşirelerin Maneviyat ve Manevi Bakıma İişkin Algıları Sevecen Çelik, Latife Utaş Akhan 2016
Sosyal Hizmet Bölümü Öğrencilerinin Tanrı Algısı Bingöl Üniversitesi Örneği Hıdır Apak 2016
Televizyonlarda Yayınlanan Dini Programların Üniversite Öğrencilerinin Dini Tutum ve Davranışları İle İlişkisi: Adana Örneği (The Relationship Between Religious Programs Broadcast on Television and University Students' Religious Attitudes and Behaviors: A Sample in Adana) Ahmet Turgut Tanrıverdi 2016
Üniversite Öğrencilerinde Batıl ve Paranormal İnanç Algısı Üzerine Bir Çalışma: Çanakkale Örneği Gaukhar Kendebai 2016
Üniversite Öğrencilerinde Varoluşsal Kaygı: Erken Dönem Uyum Bozucu Şemalar,Kontrol Odağı ve Travma Sonrası Gelişimin Yordayıcılığı Murat Yıkılmaz 2016
Üniversite Öğrencilerinin Diyanet İşleri Başkanlığı Hizmetlerine Yönelim Durumları: İnönü Üniversitesi Örneği İbrahim Aşlamacı 2016
Üniversite Öğrencilerinin Kur'an-ı Kerim'e Yönelik Algıları: Müslüman-Türk Örnek Abdullah Dağcı 2016
Üniversite Öğrencilerinin Psikolojik Sağlamlık ve Dindarlık Düzeylerinin İncelenmesi (Dicle Üniversitesi Örneği) Kasım Sezgin 2016
Üniversite Öğrencilerinin Yeseviliğe Bakışı Samettin Gündüz, Dinara Rayımbekova, Remzi Yıldırım 2016
Yaşamın Anlamı ve Din: Gençler Üzerinde Bir Araştırma İlhan Topuz 2016
Zihinsel Bulaşma, Dindarlık, Kendini Affetme, Suçluluk ve Düşünce Eylem Kaynaşmasının Obsesif Kompulsif Bozukluk Semptomlarıyla İlişkisinin İncelenmesi: Üniversite Öğrencilerinde Deneysel Bir Çalışma İlgün Bilekli 2016
Arşın Gölgesindeki Genç Nureddin Yıldız 2015
Dinsel Eğilimle Ön Yargı ve Hoşgörüsüzlük Arasındaki İlişkiler Üzerine Psikolojik Bir Araştırma Asım Yapıcı, Hasan Kayıklık 2015
Ergenlik Dönemi Dindarlığı ile Ruh Sağlığı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Orhan Gürsu 2015
Genç Adamla Sohbetler: Ayet ve Hadisler Işığında Şemsettin Ergin 2015
Genç Dindarlığı ve Din Eğitimi Mefkure Nur Pakdemirli 2015
Gençlerin Kimlik Oluşumunda Hz. Peygamber'in Örnekliği Haydar Bekiroğlu 2015
İlgili Anne-Baba Tutumları ve Dindarlık: Üniversiteli Gençler Üzerinde Ampirik Bir Araştırma Nurten Kimter 2015
İslamcı Gençliğin El Kitabı Kadir Mısıroğlu 2015
Kalkandelen'de Yaşayan Gençlerde Dini Şüphelerin Kaynakları ve Etkileri - (2) Medjit Osmani 2015
Kişilik Özellikleri ve Dindarlık İlişkisi Üzerine Ampirik Bir Araştırma Ayşe Şentepe, Metin Güven 2015
Kur’an’da Gençlerin Duygu Gelişimi ve Eğitimi İlhami Günay 2015
Lise Öğrencilerinin Mezhep Algısının Din Anlayışında Değişim Sürecine Etkisi (İstanbul Anadolu Yakası örneği) Sümeyra Teymur Gören 2015
Ruh Sağlığı Bağlamında Namaz ve Benlik Saygısı İlişkisi Nurten Kimter 2015
Tanrı Algısı, Dini Yönelim Biçimleri ve Öznel Dindarlığın Psikolojik Dayanıklılıkla İlişkisi: Üniversite Örneklemi Emine Erdoğan 2015
İslam'ın Gençlik Tasavvuru Mehmet Emin Ay 2014
Adil Davranışlar Göstermede Din Eğitiminin Rolü: İstanbul Üniversitesi Öğrencileri Örneği Yasemin Güleç 2014
Bir Umut Bir Mektup 1: Gençlik Nureddin Yıldız 2014
Cami ve Genç İsmail Karagöz 2014
Cami ve Gençlik Mehmet Görmez 2014
Cami ve Gençlik Üzerine İbrahim Arpacı 2014
Dünyayı Kurtaran Kız Ayşegül Genç 2014
Ergenlerin Dini İnanç, Şüphe ve Dini Tutumları Üzerine Bir Araştırma Celal Çayır 2014
Ergenlerin Dini Kimlik Kazanmalarına Sosyal Öğrenmenin Etkisi Filiz Orhan 2014
Ergenlerin Tanrı Algılarıyla Sosyal Kaygı ve Umut Düzeyleri Arasındaki İlişkiler Veysel Uysal, Nazlı Batan, Selma Baş, Hakan Zafer 2014
Ergenlik Döneminin Dini ve Toplumsal Gelişimi Halide Nur Özüdoğru Erdoğan 2014
Genç Adam ve Allah Özkan Öze 2014
Genç Dindarlığı ve Algılar Mustafa Tekin 2014
Genç İnsan ve Kur'an Ali Demirel 2014
Genç Peygamber ve Genç Dostları M. Lütfi Arslan 2014
Gençlikte Din ve Depresyon: Üniversiteli Gençler Üzerinde Ampirik Bir Araştırma Nurten Kimter 2014
Hür Yürekli Genç Nureddin Yıldız 2014
İmam-Hatip Lisesi Öğrencilerinin Dini Sorumluluk Düzeylerinin İncelenmesi: Bingöl Örneği Muhammet Cevat Acar 2014
Kalpleri Mescitlere Bağlı Olan Gençler Yusuf Ziya Keskin 2014
Kişiler Arası İlişkilerde Tehdit Hissetme, Psişik İzolasyon ve Dindarlık: Üniversiteli Gençler Üzerinde Ampirik Bir Araştırma Nurten Kimter 2014
Lise Öğrencilerinde Anne Baba Tutumlarının Dini Yönelime Etkisi (Denizli Örneği) Mehmet Gözlükaya 2014
Öğretmen Adaylarının Hacı Bektaş Veli ve Bektaşilikle İlgili Temel Bilgi ve Tutum Düzeyleri Hikmet Yazıcı 2014
Türkiye'de Gençlik, Din ve Değerler Konusunda Yapılan Ampirik Araştırmaların Yöntem ve İçerik Analizi İsmail Akyüz 2014
Üniversite Öğrencileri Örnekleminde Dua Tutumu ve Tanrı Tasavvuru Beyazıt Yaşar Seyhan 2014
Üniversite Öğrencilerinde Tanrı Algısının (TA) Dini Yönelim Biçimleri ile İlişkisi Emine Erdoğan 2014
Üniversite Öğrencilerinde Tanrı Tasavvuru ve Psikolojik İyi Olma Hali Arasındaki İlişkiler Beyazıt Yaşar Seyhan 2014

Sayfalar

RSS - Gençlik ve Dini İnanç-Tutum-Yaşayış-Şüpheler-Kader-Ahiret-Dindarlık-Din Eğitimi beslemesine abone olun.