Gençlik ve Atatürk Kategorisindeki Gençlikle İlgili Tüm Eserler

Bu kategoride 174 eser bulunmaktadır.
Eser Adı Yazar/Hazırlayan Yıl
Atatürk Gençliğinin Öğrenci Andı Ekmel Ali Okur, Yüksel Mert 2017
Öğrenciler İçin Gençliğe Hitabe Yüksel Mert 2017
Öğrenciler İçin Nutuk Mustafa Kemal Atatürk 2017
Atatürk'ün Yurt Dışına Öğrenci Gönderme Projesi ve Eskiçağ Bilimleri Alanında İlk Yetişenler Nezih Başgelen 2011
İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Türkiye Cumhuriyeti İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Dersine Yönelik Tutumları Feyzullah Ezer, Ülkü Ulukaya, Turan Kaçar 2016
Nutuk (Gençler İçin Fotoğraflarla) Mustafa Kemal Atatürk 2016
Üniversite Öğrencilerinin Uzaktan Eğitimle Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Öğretimine Yönelik Görüşleri Bülent Akbaba, Selahattin Kaymakcı, Togay Seçkin Birbudak, Bahadır Kılcan 2016
Atatürk ve Türk Gençliği Şevket Özsoy 2015
Türk Promethe’ler: Cumhuriyet’in Öğrencileri Avrupa’da Kansu Şarman 2015
Lise Öğrencilerinin Milli Kimlik Bilincine Yönelik Görüşleri Cafer Karaaytu 2014
Türk Gençliği Ahmet Nihat Dündar 2013
Atatürk Bilim ve Üniversite Metin Özata 2013
Atatürk ve Gençlik A. İlhan Gülek 2012
Genç Akademisyenlerin Gözüyle Tek Adam Mustafa Kemal Atatürk Temuçin Faik Ertan, Kadri Unat, Çiğdem Kılıçoğlu 2012
Atatürk Gençlik ve Spor Ömer Altay 2011
Cumhuriyetten Günümüze Lise Programlarında Yer Alan Atatürk İlke ve İnkılâplarıyla İlgili Amaç, İçerik ve Öğretim Yöntemleri Feridun Merter, Hatice Yıldız 2011
Türkiye'nin Ölmeyen Babası Atatürkçü Gençliğin İmkansız Yası Hilal Kaplan 2011
Atatürk Gençlik ve Cumhuriyet Önder Göçgün 2010
Atatürk'ün Evrensel Değerler Taşıyan "Altı Ok"u Genç Kuşaklara Ne İfade Ediyor? Ayşe Cebesoy Sarıalp 2010
Atatürk'ün Gençliğe Işık Tutan Sözleri Kadir Depsen 2010
Cumhuriyetten Günümüze Lise Programlarının Atatürk İlke ve İnkılâplarını Genç Nesillere Benimsetmesi Bakımından Değerlendirilmesi Feridun Merter, Hatice Yıldız 2010
On The 'Undead' Father of Turkey: The Impossible Mourning of Young Ataturkists (Türkiye'nin 'Ölmeyen' Babası Üzerine: Genç Atatükçülerin İmkansız Yası) Hilal Kaplan Öğüt 2010
Atatürk ve Gençlik Harun Yahya (Adnan Oktar) 2009
Atatürk'ün Türk Gençliğine Bakışı ve Gençliğin Eğitimine Verdiği Önem Süleyman Ünüvar 2009
Büyük Türk: Gençler İçin Atatürk Emil Lengyel 2009
19 Mayıs ve Gençlik Bahattin Akbaş 2007
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Dersinin Amaçlarına Yönelik Öğrenci Görüşleri Bülent Akbaba 2007
Mustafa Kemal'den Geriye Kalanlar: Ulu Önder'in Gençliğe Mirası Ziya Elitez 2007
Atatürkçü Düşüncede Gençlik ve Spor Zekai Pehlivan 2006
Çanakkale Gerçeği ve Ülke Gençliği Kolektif 2006
Gençler İçin Nutuk Sinan Bayraktar 2006
Mustafa Kemal Atatürk Aydınlanması ve Türk Gençliği Ömer Özcan 2006
Ses Bayrağımızı Gençlik Taşıyor Kollektif 2006
Atatürk Gençliği Ne İstiyor Yekta Güngör Özden 2004
Atatürk'ün Eğitimi Anlayışı Doğrultusunda Cumhuriyet Gençliği Nasıl Yetiştirilmelidir? Tuncay Ceylan 2004
Öğrencilerin Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Dersini Algılaması N. Fahri Taş, Vehbi Aytekin Sanalan 2004
Atatürk, Gençlik ve Spor Fehmi Tuncel 2003
Üniversite Gençliğinin Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Dersine Bakışı Nurettin Gülmez 2003
Atatürk Düşüncesinde Gençlik Eğitim ve Spor Ahmet Gökhan Yazıcı 2002
Atatürk ve Slogancı Gençlik Erhan Ersoy 2001
Atatürk’ün Düşüncesindeki Gençlik! Özer Ozankaya 2001
Atatürk ve Gençlik Akın İlkin 2000
Sosyolojik Bakış Açısından Atatürk’ün Gençliğe Verdiği Önem Esra Burcu 2000
Üçüncü Bin Yıl: Atatürk ve Gençlik İhsan Sabri Balkaya 2000
19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın Tarihsel Arka Planı: Osmanlı’dan Cumhuriyete Gençlik ve Spor Bayramları Özbay Güven 1999
19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramının Hatırlattıkları Mustafa Yazıcı 1999
Atatürk ve Üniversite Reformu Horst Widmann 1999
Atatürk’ün Türk Gençliği Hakkındaki Düşünceleri Berna Türkdoğan 1999
Bilgi Çağında Türk Gençliğinin Yükselen Sesi Şerafettin Zenginoğlu 1999
Kemalizm ve Gençlik Kerem Gökten 1999
Atatürk’ün Gençlik Konusuna Bakışı Ahmet Dündar 1998
Atatürk ve Gençlik Ali Rıza Berkem 1997
Atatürk ve Türk Gençliği İlker Alp 1997
Gençler! Atatürk’ü Tanıyın Cihan Dura 1997
Atatürkçülük ve Gençlik Süreyya Eryaşar 1996
Ulusal Egemenliğin 75. Yılında Atatürk Düşüncesi ve Gençlerin Soruları Reşat Kaynar, Necdet Sakaoğlu 1995
Atatürk Gençliğinin Sesi 1994
Gençlik ve Milli Kültür M. Zeki Türker 1994
Atatürk ve Gençlik İsmail Aktaş 1993
Atatürk ve Gençlik Kalkınmada Anahtar Bahri Savcı 1993
Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi Mehmet Kaplan 1992
Atatürkçü Düşünce Sisteminde Gençlik ve Spor Kazım Altınok 1992
Atatürk ve Gençlik Mehmet Önder 1990
Atatürk ve Türk Gençliği M. Vehbi Tanfer 1990
Atatürk, Gençlik ve Kültür Saim Sakaoğlu 1990
19 Mayıs (Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı) Yusuf Ekinci 1989
Atatürk’ün Hiç Bilinmeyen Gençliğe İlk Hitabesini Açıklıyorum Ayhan Hünalp 1989
Milli Sanat, Milli Kültür, Milli Gençlik Muhsin İlyas Subaşı 1989
Türk Toplumu ve Gençlik Sempozyumu Açış Konuşması Naci Kınacıoğlu 1989
Atatürk'ün Gençlere İlişkin Görüşleri Erol Eren 1988
Atatürk Gençliğine Hurşit Ertuğrul 1987
Atatürk ve Cumhuriyetin Teminatı Gençlik Fethi Tevetoğlu 1987
Atatürk ve Gençlik T. C. Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı 1987
Atatürk ve Gençlik İsmet Giritli 1987
Atatürk ve Gençlik Hasan Duman 1987
Atatürk'ün Güvendiği Gençlik ve Eğitim Muzaffer Erendil 1987
Konya Türk Ocağı'nda Atatürk'ün Gençlere Bir Hitabesi Mehmet Önder 1987
Türk Gençliğinin Kültür Problemleri ve Atatürk Saim Sakaoğlu 1987
Atatürk Milliyetçiliği ve Gençler Faruk Güventürk 1986
Atatürk ve Gençlik Azmi Süslü 1986
Atatürk ve Gençlik Azmi Süslü 1986
Dünya Gençlik Yılı Dolayısıyla Atatürk'ün Gençlik Konusuna Bakışı ve Niçin Atatürkçülük Eğitimi Burhan Göksel 1986
Gençliğin Yolu Kemalizm Ahmet Saim Özsever 1986
Türk Gençliği ve Milletçe Aranan Hüviyet Mehmet Aydın 1986
Atatürk İdeolojisi ve Gençlik Önder Göçgün 1985
Atatürk İdeolojisi ve Gençlik İsmet Giritli 1985
Atatürk İlkeleri ve Türk Gençliğinin Temel Eğitimi Cemender Arslanoğlu 1985
Atatürk ve Gençlik Önder Göçgün 1985
Atatürk ve Gençlik İsmet Giritli 1985
Atatürk ve Gençlik Hüsamettin Kırmızıgül 1985
Atatürk ve Gençlik Refik Turan 1985
Atatürk ve Gençlik M. Fazıl Karlıdağ 1985
Atatürk ve Gençlik Turhan Feyizoğlu 1985
Atatürk ve Gençlik Halil Cin 1985
Atatürk ve Türk Gençliği Zeynep Korkmaz 1985
Atatürk, Gençlik ve Görevlerimiz Nejat Göyünç 1985
Atatürk'te 'Gençlik' Kavramı ve Atatürkçü Gençliğin Nitelikleri Utkan Kocatürk 1985
Atatürk'ün Gençliğe Aşılamak İstediği Psikolojinin İlmi Değeri Amiran Kurtkan Bilgiseven 1985
Gençlik Demokrasi ve Atatürk Mahmut Tezcan 1985
Türk Devriminin Güvencesi Türk Gençliği ve Atatürk Muzaffer Erendil 1985

Sayfalar

RSS - Gençlik ve Atatürk beslemesine abone olun.